Het gaat goed met de resultaten van het aantal broedparen in de Veldhoek, tussen Manderveen, Langeveen en Geesteren. De aantallen kieviten groeien. Een robuust weidevogelgebied ontstaat. Gebiedscoördinator Leonard Rouhof is positief over de inzet van de vrijwilligers, agrariërs, veldwerkers en dronepiloten en de resultaten zijn er ook naar.

Het gaat voor de wind op het Geesterseveld (ook Huyerenscheveld). Een stabiel voorzichtig groeiend aantal kieviten broedt er. Daar profiteren de andere soorten van zoals de grutto. Leonard Rouhof is ook positief over deze resultaten  aan de westkant van Geesteren. 


Het Gebiedscollectief Noordoost Twente beheert buiten Geesteren nog gebieden bij Albergen en Tilligte. Hier de resultaten van het gebied rond het andere Tubbergse dorp aan het kanaal Almelo-Nordhorn: Albergen.

 

Het aantal vliegvlugge grutto's viel in 2023 wat tegen. Dat zou komen door predatie van onder meer marter en/of hermelijn.

De broedresultaten van het weidevogelgebied Ottershagen vielen in 2023 ook wat tegen. Er zit helaas weinig groei in de aantallen broedparen van de kievit en grutto.