Weidevogelbescherming Stichting

Vogelwerkgroep Geesteren in 2023


Huyerenseveld
Kievit: ong. 55 paar, 40-45 kuikens vliegvlug.
Grutto: 3 paar, 2 kuikens vliegvlug
Wulp: 2 paar, 3 of 4 kuikens vliegvlug
Tureluur: 2 paar, 2 kuikens vliegvlug
Scholekster: 2 paar, 3 of 4 kuikens vliegvlug.
Veldleeuwerik, 5-7 paar, Gele-kwikstaart, ong. 10 paar.
Graspieper enkele paartjes. Kwartel 2 paar.

Iemenhofweg- Witteveenseweg ( geesterseveld)
Kievit: 20 paar, ong 12 kuikens vliegvlug.
Grutto: 1 paar, 0 kuikens vliegvlug
Scholekster: 1 paar, 2 kuikens vliegvlug.
Wulp: 1 paar, 0 kuikens vliegvlug, eieren wel uit.
Veldleeuwerik, enkele paartjes, Gele-kwikstaart, enkele paartjes. Kwartel aanwezig.
Weiteman (gedeeltelijk)
Kievit: 22 paar, ong 12 kuikens vliegvlug.
Grutto: 2 paar, 0 kuikens vliegvlug
Wulp: 3 paar, van 2 paar 4 kuikens vliegvlug.
Scholekster: 1 paar, 2 kuikens vliegvlug.
Veldleeuwerik: enkele paartjes. Gele-kwikstaart enkele paartjes.
Loo-esch
Kievit: 3 paar, 3 nesten uitgekomen.
Onbekend aantal kuikens vliegvlug.


Weidevogelbescherming

Stichting Vogelwerkgroep Geesteren 2022

Huyerenseveld

Kievit: ong. 50 paar ong. 45 kuikens vliegvlug.

Grutto: 2 paar, 1 of 2 kuikens vliegvlug van 1 paar, 2é legsel.

Wulp: 2 paar, 2 kuikens vliegvlug van 1 paar.

Tureluur: 3 paar, ong. 4 kuikens vliegvlug van 2 paar.

Scholekster: 2 paar, 3 of 4 kuikens vliegvlug.

Veldleeuwerik, ong. 5 paar. Gele-kwikstaart, ong. 10 paar, Graspieper enkele paartjes. Kwartel hele

seizoen aanwezig in land van Scholten.

Foto:
Leonard Rouhof (links) vraagt Theo Lohuis de jonge grutto zo vast te houden dat een goede foto kan worden gemaakt van de ringen om de poten.  Hieronder de broers Frons met grutto's.

Iemenhofweg- Witteveenseweg ( geesterseveld)

Kievit: 18 paar, ong 14 kuikens vliegvlug.

Grutto: 2 paar, 1 of 2 kuikens vliegvlug.

Scholekster: 1 paar, 2 kuikens vliegvlug.

Veldleeuwerik, enkele paartjes, Gele-kwikstaart, enkele paartjes. Kwartel aanwezig.

Weiteman (gedeeltelijk)

Kievit: 20 paar, ong 15 kuikens vliegvlug.

Grutto: 2 paar, 2 kuikens vliegvlug van 1 paar.

Wulp: 2 paar, 2 of 3 kuikens vliegvlug.

Scholekster: 1 paar, 2 kuikens vliegvlug.

Veldleeuwerik, enkele paartjes. Gele-kwikstaart enkele paartjes.

Veldhoek

Kievit: 15\20 paar

Grutto: 20 paar, 12-15 kuikens vliegvlug.

Wulp: 2 paar.

Tureluur: 4 paar.

Scholekster: 1 paar.

Enkele paartjes veldleeuweriken en gele-kwikstaarten.

Broekbeek-Ossendijk

Kievit: 31 paar, 29 nesten uitgekomen.

Scholekster: 1 paar, 1 nest uitgekomen.

Loo-Es: 7

paar Kieviten, 5 nesten uitgekomen.

Boven:
Boer en liefhebber van weidevogels, Henk Blokhuis, laat zich graag fotograferen met zijn favoriete vogels.


opmars Veldleeuwerik

 

In het weidevogelbeheergebied Huyerenseveld zijn 4 paar veldleeuweriken waargenomen. Twee paren met nesten en kuikens zijn gevonden met de weidevogeldrone. De kuikens zitten ongeveer 2 weken in het nest en

hebben daarna nog circa een week nodig om te kunnen vliegen.

 

Ook in het beheergebied De Veldhoek is een aantal broedende veldleeuweriken waargenomen. Veldleeuweriken profiteren optimaal van braakstroken en kruidenrijk grasland. Ook is de veldleeuwerik sinds jaren weer aanwezig in het Geesterseveld en de Weiteman. Bij elkaar broedden er ongeveer 10 paren veldleeuweriken. (zie video)


Weidevogelbescherming Stichting Vogelwerkgroep Geesteren 2021


Het vrij natte voorjaar zorgde in het voorjaar van 2021 voor meer insecten en wormen in de natuur. Dit was gunstig voor de kuikens van onze weidevogels. Het vocht zorgde voor meer voedselaanbod. Helaas konden de boeren hierdoor later gras maaien. Dat was eind mei, net op het moment dat de weidevogels met hun kuikens in de wei bivakkeren. Om de kuikens tijdens het maaien te sparen hebben de vrijwilligers van de vogelwerkgroep een dag eerder stokken met plastic zakken geplaatst om de weidevogels te verjagen van het perceel. Door het ruisen van de zakken verlaten de ouders met de kuikens het weiland. Ze vinden de onrust niet fijn.

De vrijwilligers haalden de plastic zakken voor het maaien weg. Het weiland was op dat moment leeg. Veel kuikens konden door deze reddingsactie vliegvlug worden en de boer kon zijn land maaien. In de bewuste zoekgebieden zijn 18 kuikens van grutto's groot geworden. Ook de kieviten deden het niet slecht in 2021. Met ongeveer 80 tot 90 kuikens die vliegvlug konden worden.

 

de volledige resultaten
van de zoekgebieden:


Veldhoek


Kievit: 41 paar, ong, 15 kuikens vliegvlug
Grutto: 17 paar, 12 kuikens vliegvlug
Wulp: 2 paar, 0 kuikens vliegvlug
Scholekster: 2 paar, 2 kuikens vliegvlug


Huyerenseveld


Kievit: 45 paar, ong, 55 kuikens vliegvlug
Grutto: 3 paar, 2 kuikens vliegvlug
Wulp: 2 paar, 2 nesten uit, 3 of 4 kuikens vliegvlug
Tureluur: 1 paar, 2 kuikens vliegvlug
Scholekster: 2 paar, 2 nesten uit, 3 of 4 kuikens vliegvlug
Gele kwikstaart: ong. 10 paar. Veldleeuwerik: enkele paartjes, Graspieper: enkele paartjes


Geesterseveld


Kievit: 16 paar, 13 nesten uit, ongeveer 12 kuikens vliegvlug
Grutto: 3 paar, 2 nesten uit, 2 kuikens vliegvlug
Scholekster: 1 paar, vliegvlug onbekend
Gele kwikstaart: enkele paartjes, kwartel aanwezig

 

Weiteman (deels)


Kievit: 18 paar, 14 nesten uit, ongeveer 12 kuikens vliegvlug
Grutto: 2 paar, 1 nest uit, 2 kuikens vliegvlug
Wulp: 2 paar, 1 nest uit, 2 kuikens vliegvlug
Scholekster: 1 paar, 1 nest uit, 1 of 2 kuikens vliegvlug
Gele kwikstaart: ongeveer 5 paar


Broekbeek-Ossendijk


Kievit: 28 paar, 23 nesten uit, vliegvlug onbekend
Wulp: 1 paar, uit 1 nest 4 eieren, vliegvlug onbekend
Scholekster: 1 paar, uit 1 nest 4 eieren, vliegvlug onbekend


Loo-Es


Kievit: 8 paar, 6 nesten uitgekomen, vliegvlug onbekend.