𝐌𝐞𝐞𝐫 𝐠𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨'𝐬 𝐢𝐧 𝐕𝐞𝐥𝐝𝐡𝐨𝐞𝐤

Het aantal grutto's in de Veldhoek bij Geesteren lijkt te stijgen in de afgelopen jaren. Het aantal kuikens dat vliegvlug werd steeg van 9 in 2019 naar 12 in 2022. Ook het aantal kieviten nam toe. Nieuw is de komst van de tureluur in de Veldhoek. Het aantal wulpen en scholeksters bleef ongeveer gelijk.

In de Veldhoek is een aantal plasdrassen aangelegd: Hankamp, Blokhuis en Frons. Ze zijn groen gekleurd op het kaartje.

De Vogelwerkgroep Geesteren is actief in de Veldhoek en het Huyerenscheveld (ook Geesterseveld). We legde plasdrassen aan en de broedresultaten stegen. 

𝐌𝐞𝐞𝐫 𝐰𝐞𝐢𝐝𝐞𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐬 𝐇𝐮𝐲𝐞𝐫𝐞𝐧𝐬𝐜𝐡𝐞𝐯𝐞𝐥𝐝

In de afgelopen 5 jaren is het aantal weidevogels op het Huyerenscheveld (ook Geesterseveld genoemd) aanzienlijk gestegen. Vooral de kieviten doen het hier goed. Zij vormen met de grutto's de luchtmacht van de weidevogels die de kuikens kunnen beschermen tegen indringers als roofvogels.

 

De broedresultaten van de weidevogels in het gebied Huyerenscheveld ook wel Geesterseveld in de jaren 2019, 2020 en 2021.

Het gele gebied is de Veldhoek bij Geesteren en het blauwe gebied het plasdras in het Geesterseveld of Huyerenscheveld.


In 5 jaren beheer is het aantal weidevogels op het Geesterseveld (ook Huyerenscheveld genoemd) aanzienlijk gestegen. Vooral de kieviten doen het goed. Zij vormen met de grutto's de luchtmacht van de weidevogels die de kuikens kunnen beschermen tegen indringers als roofvogels.

 

Weidevogelbescherming Stichting Vogelwerkgroep Geesteren overzicht van 2019 tot en met 2023

Huyerenseveld

Kievit: 30 kuikens in 2019 vliegvlug naar 50 kuikens in 2021 en ongeveer 55 paar met 40 tot 45 kuikens vliegvlug in 2023.

Grutto: van 1 naar 3 broedparen en van 0 naar 2 kuikens grutto's vliegvlug geworden in 2021 en 3 paar met opnieuw 2 kuikens vliegvlug geworden in 2023.

Wulp: van 2 naar 4 paren in 2019 en 2 paar met 3 of 4 kuikens vliegvlug in 2021, stabiel in 2023 met 2 paar en 3 of 4 kuikens vliegvlug.

Tureluur: 0 in 2019 naar 2 in 2021 en 2 paar met 2 kuikens vliegvlug in 2023.

Scholekster: 1 paar met 2 kuikens vliegvlug in 2019 naar 4 paren in 2021 met 3 of 4 kuikens vliegvlug en in 2023 weer 2 paar scholeksters met 3 of 4 kuikens vliegvlug.

Veldleeuwerik, 5-7 paar in 2023, Gele-kwikstaart, ongeveer 10 paar. Graspieper enkele paartjes. Kwartel 2 paartjes.