Help de Weidevogels

 

Het gaat niet goed met de weidevogels. Bij ons in Geesteren gaat het zelfs zo slecht dat we de noodklok luiden. Soorten dreigen te verdwijnen. Korhoen en kemphaan zijn al verdwenen, straks volgen misschien ook nog de grutto, wulp, tureluur en scholekster. 

 

De Vogelwerkgroep Geesteren begon daarom de actie Red de Grutto met een goed bezochte persconferentie in De Veldhoek tussen Manderveen en Langeveen. 

In deze rubriek beschrijven we de belangrijkste soorten weidevogels: de grutto, kievit, wulp, tureluur en scholekster. www.reddegrutto.nl