'Helft nesten weidevogels sneuvelt'


Bijna de helft van de nesten van weidevogels sneuvelt door toedoen van roofdieren. Uit onderzoek van Sovon blijkt dat predatoren bij 84 van de 174 nesten toesloegen. Dat is ruim 48 procent. Het Gebiedscollectief Noordoost Twente maakte de cijfers onlangs openbaar.


Vos
De belangrijkste predator is verreweg de vos, bijna 70 procent van alle gevallen. Op grote afstand volgen de steenmarter en de zwarte kraai die ieder bijna tien procent van de predatie voor hun rekening nemen.

Om de vos op afstand te houden wil het gebiedscollectief systemen kopen die geluid produceren waaraan de vos een hekel heeft en vertrekt. Het gaat om een nieuw systeem op zonnecollectoren dat met een bewegingsmelden actief wordt. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel werken nauw samen om weidevogels te redden.


KGO-gelden

Ook de gemeente Tubbergen denkt mee door in bepaalde gevallen zogeheten KGO-gelden (Kwaliteitsimulp Groene Omgeving) beschikbaar te stellen als boeren maatregelen nemen ten gunste van de weidevogels.

De komende jaren zetten de kartrekkers zich in voor een verdere verbetering van het leefgebied (biotoop) van weidevogels door plasdrassen te verbeteren of uit te breiden. Landschappelijke knelpunten wil men aanpakken, het aantal stroomrasters uitbreiden en drones aanschaffen om nesten op te sporen.

 

Uitbreiden
Om de vossen, kraaien en kauwen beter te bestrijden wil het gebiedscollectief de samenwerking met Wildbeheer Eenheden in de regio uitbreiden.

 

Grutto's volgen naar Afrika?

Klik op de externe link:


https://www.kingofthemeadows.eu/gruttos-volgen/
Bijgewerkt: 16 oktober 2021 Marcel Tettero