Update van onze statuten
Vogelwerkgroep Geesteren

 

Op een misschien wat onopvallende, druilerige dag gebeurde er toch iets belangrijks. Onze statuten kregen vanmiddag (woensdag 20 december 2023) een belangrijke update bij notariskantoor Hof in Vriezenveen. We zijn nu klaar voor de ANBI status, belangrijk om belastingvrij te kunnen schenken aan de stichting Vogelwerkgroep Geesteren. Plus de aansprakelijkheid van de bestuursleden is opnieuw weer eens goed vastgelegd.

 

Voordelen
Korte uitleg: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een status die de Belastingdienst een stichting toekent. De ANBI-status zorgt voor fiscale voordelen, voor zowel schenkers als de stichting zelf. Dat gebeurt al jaren. De stichting heeft een doel. Als dat is bereikt, de instandhouding van onze weidevogels, dan houdt de stichting op en gaat het geld naar een ander soortgelijk goed doel voor (weide)vogels.

Van links naar rechts: notaris Jaap Wildeboer, Theo Lohuis, Anton Schrijver, Theo Bloeme, Harrie Nobbenhuis en Marcel Tettero.

(Foto Hennie Schröder 20 december 2023 notariskantoor Hof in Vriezenveen).


Schenken
Een stichting met een ANBI-status hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen, zolang het geld voor het algemeen belang wordt gebruikt. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voorwaarde is wel dat de gift in een overeenkomst wordt vastgelegd.

 

Vragen
Ons bestuur kreeg hierover regelmatig vragen van volgers die graag wilden schenken aan ons doel: het redden van de laatste weidevogels rond Geesteren: de grutto, kievit, tureluur, scholekster en de wulp, soms de Big Five genoemd. Dank mr. Jaap Wildeboer van notariskantoor Hof in Vriezenveen voor deze mooie afsluiting van 2023.

 

Meer over ANBI status vind je op:
https://www.notaris.nl/stichting-en.../stichting/anbi-status

Foto rechts: mr. Jaap Wildeboer van notariskantoor Hof in Vriezenveen.

Foto Links:

Van links naar rechts: Medeoprichter stichting Vogelwerkgroep Geesteren ruim 30 jaren geleden: Theo Lohuis, rechts van hem verder: Anton Schrijver (dronecoordinator), penningmeester Theo Bloeme, veldwerker en aftredend penningmeester Harrie Nobbenhuis en voorzitter Hennie Schröder. Foto Marcel Tettero (secretaris). Weidevogelbescherming Stichting Vogelwerkgroep Geesteren in 2023

 

Huyerenseveld
Kievit: ong. 55 paar, 40-45 kuikens vliegvlug.
Grutto: 3 paar, 2 kuikens vliegvlug
Wulp: 2 paar, 3 of 4 kuikens vliegvlug
Tureluur: 2 paar, 2 kuikens vliegvlug
Scholekster: 2 paar, 3 of 4 kuikens vliegvlug.
Veldleeuwerik, 5-7 paar, Gele-kwikstaart, ong. 10 paar. Graspieper enkele paartjes. Kwartel 2 paar.


Iemenhofweg- Witteveenseweg ( geesterseveld)
Kievit: 20 paar, ong 12 kuikens vliegvlug.
Grutto: 1 paar, 0 kuikens vliegvlug
Scholekster: 1 paar, 2 kuikens vliegvlug.
Wulp: 1 paar, 0 kuikens vliegvlug, eieren wel uit.
Veldleeuwerik, enkele paartjes, Gele-kwikstaart, enkele paartjes. Kwartel aanwezig.

Weiteman (gedeeltelijk)


Kievit: 22 paar, ong 12 kuikens vliegvlug.
Grutto: 2 paar, 0 kuikens vliegvlug
Wulp: 3 paar, van 2 paar 4 kuikens vliegvlug.
Scholekster: 1 paar, 2 kuikens vliegvlug.
Veldleeuwerik: enkele paartjes. Gele-kwikstaart enkele paartjes.


Loo-esch
Kievit: 3 paar, 3 nesten uitgekomen.
Onbekend aantal kuikens vliegvlug.𝐅𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐠𝐞𝐳𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫𝐬𝐚𝐯𝐨𝐧𝐝

Een super gezellige avond hadden donateurs van de 30-jarige Vogelwerkgroep Geesteren gisteravond, 25 november 2023, in De Herterij. Een heerlijk koud en warm buffet stond voor hen klaar nadat voorzitter Hennie Schröder iedereen welkom had geheten. Hennie dankte de aanwezigen voor de hartelijke steun die het bestuur mocht ontvangen van zoveel mensen onder wie veldwerkers, boeren, buren en zelfs vrijwilligers uit omliggende gemeenten die ook in Geesteren graag de handen uit de mouwen steken om de weidevogels te behouden.

 

In het nieuwe jaar zal er weer veel nieuws te melden zijn van de Vogelwerkgroep Geesteren. Het bestuur wil het aantal kleine plasdrassen nog verder uitbreiden en gaat serieus aan de slag met weilandirrigatie na een voorbereiding van drie jaren. Zo'n 70 km slang gaat de grond in, in een weidevogelsgebied aan de Kotkampsweg, zo wil het omvangrijke irrigatieplan. Als het dagenlang droog blijft, zoals de afgelopen jaren telkens het geval was, kunnen we door het slangetje precies genoeg water naar de wortels van het gras pompen. Dat gebeurt groen, namelijk helemaal met zonnepanelen.

 

Voordelen
De boer heeft een maximale opbrengst van zijn gras voor zijn koeien, ondanks de droogte, en de kuikens van de weidevogels vinden ruim voldoende insecten als voedsel. De kuikens moeten pijlsnel volwassen worden om uit te kunnen vliegen. Ze zijn als ze eenmaal kunnen vliegen, veilig voor roofdieren op de grond. Maar eerst laat het bestuur van de Vogelwerkgroep Geesteren nog het jaaroverzicht 2023 verschijnen en ook komt er eind dit jaar nog een prijsvraag waarmee we drie geldprijzen van in totaal 175 euro zullen weggeven.


𝐕𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐤 𝐛𝐢𝐣 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐞

 

Zo’n 200 mensen genoten woensdagavond 15 november van de presentatie van Vogelwerkgroep Geesteren-voorzitter Hennie Schröder. De preases vertelde op een avond van de Heemkunde Geesteren over het thema Veldhoek waar nog veel weidevogels voorkomen. Het gebied ligt ten westen van Manderveen. De zaal zat vrijwel vol.

 

Samen

De vrijwilligers van de Vogelwerkgroep werken met een reeks boeren in de Veldhoek nauw samen om grutto’s, tureluurs, scholeksters, wulpen en kieviten te behouden. De aanleg van plasdrassen kwam ter sprake, de persconferentie voor de actie Red de Grutto en de aanschaf van de eerste drone belichtte Hennie.

 

Irrigatie

Hij sloot de presentatie af met een toelichting op het plan weilandirrigatie, dat de komende jaren gaat spelen. Zo’n 70 km kleine slangetjes moeten 25 jaar lang water bij de wortels van grassen brengen. Dit speelt vooral in droge lentes en zomers. De boer ontvangt gegarandeerd voldoende gras voor zijn koeien doordat er altijd voldoende water is en de weidevogels krijgen een eigen kruidenrijk stukje land waar ze kunnen broeden omdat er veel insecten voorkomen. De insecten zijn voedsel voor de kuikens.


Paradijs voor kievit groeit gestaag

 

Prachtige resultaten in het Huyerenscheveld ten westen van Geesteren in 2023. Er waren dit seizoen ongeveer 55 paartjes kieviten in onze plasdras. Zij zorgden er voor dat ongeveer 40 tot 45 jongen volwassen (vliegvlug) werden. Het succesvolle natte weidevogelgebied is 5 jaar geleden samen met de landeigenaar aangelegd. Het werkt als een magneet op weidevogels uit de directe omgeving.

 

Nat

De resultaten zijn gisteravond in het bestuur van de Vogelwerkgroep Geesteren besproken. Volgens veldwerker Harrie Nobbenhuis zijn veel kieviten laat begonnen met leggen van eitjes. Dat gebeurde pas rond medio april. Het was te nat en te koud in het voorjaar om vroeg te beginnen met nesten bouwen. "Lang niet alle kieviten maakten daarna aan een vervolglegsel", licht Nobbenhuis toe. "Rond half juni waren er bijna geen alarmerende kieviten meer." Hij zag weinig kievitsnesten op maisland.

 

Stijging

De komende jaren verwachten de vrijwilligers de stijgende lijn te kunnen voortzetten in het gebied. Veldwerker Harrie Nobbenhuis telde nog 3 paartjes grutto's die 2 kuikens vliegvlug kregen. Van de wulp, tureluur en scholekster broedden er ook twee paartjes in het Huyerenscheveld. Zij kregen respectievelijk 3 of 4 (wulp) en 2 (tureluur), 3 of 4 (scholekster) kuikens vliegvlug.

 

Kwartel

Nobbenhuis ontdekte bovendien ongeveer 6 paartjes veldleeuweriken en 10 paartjes gele-kwikstaarten en enkele graspiepers. Ook zag of hoorde hij enkele paartjes kwartels.

Plasdras

Op het bijgevoegde kaartje is duidelijk te zien waar de weidevogels hun nesten bouwden. Het blauwe vlak in het midden is de plasdras. Boeren uit de omgeving werken samen met vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren om ook de nesten buiten het plasdras in stand te houden zodat er jongen vliegvlug kunnen worden.

 

Veldhoek

De Vogelwerkgroep Geesteren beheert samen met boeren ook nog een uitgestrekt weidevogelgebied in de Veldhoek, tussen Manderveen en Langeveen, ten noorden van Geesteren. Daar is een reeks grote en kleine plasdrassen aangelegd in de afgelopen jaren. De resultaten daarvan volgen binnenkort. (10 oktober 2023)


Vogelwerkgroep Geesteren in de media

 

Terwijl Tubantia deze dagen meldt dat steeds minder jongen van de kievit volwassen worden, boekt de Vogelwerkgroep Geesteren een groot succes ten westen van het dorp. Het enorme plasdras Huyerenscheveld telt na 5 jaren heel veel kieviten. Daaronder veel jonge kieviten.

 

Ruim 6 hectare land is er vrijgemaakt voor de weidevogels. Maar de grutto's, tureluur, wulpen, scholeksters en vooral kieviten broeden ook op het land van boeren er om. In overleg met deze landeigenaren beschermen we de nesten in het voorjaar.   

 

1Twente pakte het nieuws op. Ook Op en rond de Essen en Tubbergen Nieuws maakten er melding van medio oktober 2023.


𝐆𝐞𝐥𝐝 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐰𝐞𝐢𝐝𝐞𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐬

Het prachtige bedrag van ruim 540 euro kreeg de Vogelwerkgroep Geesteren vrijdag 6 oktober 2023 uitgereikt van de actie Clubsupport namens de Rabobank Noord en West Twente. Rekeninghouders van de bank konden de afgelopen weken stemmen op hun favoriete club. Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag. Voorzitter Hennie Schröder was aangenaam verrast door de grote som geld. Zijn streefbedrag was ruimschoots gehaald en daarom lost hij binnenkort een belofte in. Hij gaat auto's tijdelijk wassen voor de helft van het gebruikelijke bedrag in zijn Carwash in Tubbergen.


Van links naar rechts: Hennie Schröder, Harrie Nobbenhuis, Stephanie Scheerder, Anton Schrijver, Astrid Nijland en Theo Lohuis. 


𝐆𝐫𝐨𝐭𝐞 𝐛𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐠𝐞𝐧

Zo’n 225 leerlingen van scholen uit de regio kregen uitleg over het 'werk'  van onze Vogelwerkgroep. Dat gebeurde in zalencentrum Spalink bij Geesteren.

Kinderen uit  Almelo, Aadorp, Hardenberg, Vroomshoop, Vriezenveen, Albergen en Kloosterhaar deden mee aan deze zogeheten Schooldagen van de stichting Steunfonds Jacht en Wildbeheer.

Anton Schrijver en Harrie Nobbenhuis van de Vogelwerkgroep Geesteren vertelden over het opsporen van nesten van weidevogels met een drone, het ringen van uilen en de bouw van vogelkastjes. Ook jagersverenigingen, valkeniers, imkers, hengelaars en een club voor jachthonden presenteerden zich.


Supermooie De Boer Op!

 

Gezellige drukte bijna de hele woensdag 16 augustus 2023 op het prachtige erf van Rob Scholten aan de Weitemansweg in Geesteren. Zeker duizend bezoekers telde deze aflevering van De Boer Op bij vijf trotse agrarische bedrijven.

 

De Vogelwerkgroep Geesteren wilde graag met een eigen stand bij de familie Scholten staan omdat we in een uitstekende samenwerking zo’n 6 hectare plasdras konden aanleggen. Na 5 jaren broeden er nu jaarlijks al 50 kieviten. Maar ook grutto’s, tureluurs, scholeksters en wulpen komen er nu voor.

 

Veldleeuwerik

Veldwerker Harrie Nobbenhuis meldt trots zelfs nesten van veldleeuweriken. Hij verwacht een groei van het aantal weidevogels op het plasdras van de familie Scholten op het Huyerenscheveld aan de Geesterseveldweg en Delmaweg.


𝐌𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐢𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐰𝐞𝐢𝐝𝐞𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐠𝐞𝐛𝐢𝐞𝐝

 

Drie kippen en een haan zijn plotseling verdwenen van het erf van Hennie Blokhuis. Vrijwel spoorloos. Alles wijst er op dat de dader een marter zou kunnen zijn en dat is slecht nieuws. Als de marter zich in de buurt vestigt en jongen krijgt zullen de plasdrassen in de buurt ook regelmatig een bezoek kunnen verwachten van de marter. Die moet immers zijn jongen voeren.

 

Nat

De Vogelwerkgroep Geesteren liet de afgelopen vijf jaren in overleg met boeren in de Veldhoek het gebied flink vernatten om de laatste weidevogels in stand te kunnen houden. In het gebied komen onder meer nog grutto's, wulpen, tureluurs, scholeksters en kieviten voor.

 

Gevaar
Maar als er zich een marter gaat vestigen bij de boerderij van Hennie Blokhuis dat loopt het hele gebied gevaar. 

De boerderij van Hennie staat precies midden in de Veldhoek met aan de noordkant plasdras Hankamp, aan de oostelijke zijde plasdras Frons, westelijk Schröder en zuidelijk het land van Chiel Kamphuis met het project weilandirrigatie mede voor weidevogels.


𝐃𝐮𝐢𝐳𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐡𝐮𝐢𝐬𝐣𝐞𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐇𝐞𝐧𝐤

 

Duizenden vogelhuisjes, die overal verspreid over de gemeente Tubbergen en ver daar buiten hangen, zijn van de hand van Henk Damhuis (86). Hij is vanaf de oprichting in 1993 actief betrokken bij de Vogelwerkgroep Geesteren. Niet zozeer als vogelkenner, veldwerker of dronepiloot, maar vooral als timmerman.

 

Kunst

Hij stopt daar nu, na 30 jaren mee en ontving donderdagmiddag 20 juli 2023 uit waardering voor zijn enorme inzet een prachtig kunstwerk in de vorm van een glazen kievit. Dit symbool van de Vogelwerkgroep Geesteren is van de hand van kunstenares Ellen Kleine Schaars uit Tubbergen.

 

Melken

Henk Damhuis woont nog steeds op zijn geboorteplek net buiten Geesteren. "We hadden 7 koeien. Twee verkochten we om onze bruiloft in 1965 er van te kunnen betalen", herinnert zijn vrouw zich. Henk Damhuis staat nog steeds bijna elke dag om half 6 op. Van jongs af aan deed hij dat om de koeien te gaan melken. Daarna ging hij naar de Almelose nieuwbouwwijk Schelfhorst om er in de bouw aan de slag te gaan. Wanneer hij daar klaar was en naar huis terug keerde, wachtten de koeien opnieuw op hem om te worden gemolken. De werkdag was dan pas tegen 21 uur voorbij. Een normale werkdag. Henk Damhuis hoor je niet klagen. Hij kijkt terug op een prachtige tijd, inclusief het vele timmerwerk dat hij nog voor de Vogelwerkgroep kon doen. Jezelf nuttig maken voor een ander, dat is altijd zijn inzet.

Goed

De eerste jaren gingen de opbrengsten van de vogelhuisjes naar goede doelen als de Wensambulance, een hospice en het nieuwe schoolplein voor de basisschool. Daarna bleef het geld bij de Vogelwerkgroep Geesteren die steeds ambitieuzer de weidevogels wilde gaan behouden. Henk Damhuis weet alles van het verdwijnen van vogelsoorten. "Veldleeuwerik, kievit, grutto, geelgors, wulp, noem maar op. Veel is hier rond de boerderij verdwenen, helaas."


Bijna 40 reekalfjes gered met drone


Het droneteam van de Vogelwerkgroep Geesteren haalde dit voorjaar 39 reekalfjes uit het veld tegen 14 vorig jaar. Anton Schrijver maakte dit maandagavond bekend tijdens de evaluatie van het weidevogelseizoen 2023.

Tien dronepiloten telt het team inmiddels. Zij scanden met de drone het weiland, vlak voordat een boer gaat maaien. Met een warmtebeeld (infrarood) camera is het warme lichaam van het kalfje voor zonsopkomst zo gevonden in de steenkoude omgeving.

De resultaten van de weidevogels zijn nog niet bekendgemaakt. Gebiedscoördinator Leonard Rouhof rondt de waarnemingen binnenkort af in een eindrapport. Snel beginnen de herhalings- en opfriscursussen voor dronepiloten. Zij krijgen komende weken de gelegenheid zoveel mogelijk te oefenen.

 

Veldwerker
Het bestuur zit nog erg verlegen om een waarnemer in de Veldhoek, het gebied tussen Geesteren, Manderveen en Langeveen. De Vogelwerkgroep Geesteren werkt hier nauw samen met veel boeren. Iemand zou met een verrekijker er regelmatig in het voorjaar enkele weken kunnen gaan waarnemen, ontdekken waar de grutto, wulp, kievit en tureluur broeden. Weidevogels komen hier nog voor op een reeks plasdrassen, waarvoor we water oppompen en schrikdraad aanleggen. Kuikens groeien er op in kruidenrijk en insectenrijk grasland. Ze vinden er dekking tegen predatoren.

Interesse
Het bestuur van de Vogelwerkgroep Geesteren stuurt binnen enkele dagen een enquête rond aan begunstigers. Het bestuur wil wat meer te weten komen over de interesses en belangstelling onder de mensen die ons steunen. Via Facebook volgen ruim 3500 mensen de Vogelwerkgroep Geesteren en de pagina Vrienden van Red de Grutto kan rekenen op ruim 750 volgers.

Zie video van het redden van reekalfjes door de Vogelwerkgroep Geesteren.
https://youtu.be/h2jinp8WrRE

(Video Marcel Tettero, Red de Grutto)


Recordaantal volgers op Facebook

 

De vlag kan uit bij de Vogelwerkgroep Geesteren. We hebben de 3500e volger kunnen noteren. En dat is Hardrik Hinderiksen van de Manderveense Aardbei. De trotse ondernemer was onder de indruk van het redden van weidevogels en reekalfjes geraakt nadat zijn kinderen op de Grote Geesterse Molendag vogelhuisjes in elkaar mocht timmeren onder begeleiding van vrijwilligers van de Vogelwerkgroep. "Klasse, wat jullie doen", vat hij in enkele woorden samen. Toen we daarna samen de prachtige oogst van dit seizoen gingen bekijken ontdekten we nog een nieuwsgierige scholekster op de kap boven de aardbeien. (16 juli 2023)


Prachtige grutto’s geringd

De Vogelwerkgroep Geesteren liet onlangs 2 prachtige, jonge grutto’s ringen. De grutto’s zijn vernoemd naar ons bestuurslid Theo Lohuis, die zich al jaren met hart en ziel inzet voor de bescherming van bedreigde weidevogels, en naar Marisa Stoffers.

 

Schenking
Een donateur deed een flinke schenking aan onze actie Red de Grutto voor het behoud van onze weidevogels. Een jonge grutto hebben we op verzoek van de donateur daarom vernoemd naar zijn vrouw, Marisa Stoffers. De grutto kan wel 25 jaar worden en we kunnen de nationale trots al die tijd volgen tot in Senegal aan de Afrikaanse westkust.

 

Koekoek
"Al een aantal jaren krijg ik voor mijn verjaardag een donatie voor een koekoek", vertelt initiatiefnemer en donateur Sergei Herczog uit Diemen bij Amsterdam. "Een koekoek wordt met het geld gezenderd in Engeland en die kan ik dan volgen tot over de Sahara en terug." Sergei wilde dit keer zijn vrouw verrassen.

 

"Ik wilde voor haar een typisch Nederlandse vogel adopteren en dat is natuurlijk de grutto, onze nationale trots. Ik zocht wat rond op internet en zo kwam ik bij de Vogelwerkgroep Geesteren terecht. Als je zo'n prachtige vogel adopteert en kunt volgen, dan wordt het als het ware persoonlijk. Dan gaat het pas echt voor je leven." De grutto’s krijgen ringen vooral ook voor wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

In de bijgaande video heeft Theo Lohuis (links) de grutto vernoemd naar Marisa Stoffers en rechts toont Leonard Rouhof, die de vogels ringt, de Theo Lohuis grutto.


𝐍𝐨𝐠 𝟑 𝐣𝐚𝐫𝐞𝐧 𝐠𝐫𝐨𝐞𝐢 𝐰𝐞𝐢𝐝𝐞𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐬 𝐢𝐧 𝐇𝐮𝐲𝐞𝐫𝐞𝐧𝐬𝐜𝐡𝐞𝐯𝐞𝐥𝐝

 

2023 was een redelijk weidevogeljaar in het Huyerenscheveld bij Geesteren in Twente. Die conclusie durft veldwerker Harrie Nobbenhuis nu al wel te trekken. Hij is er geboren en getogen.

 

Groei
Harrie Nobbenhuis, penningmeester van de Vogelwerkgroep Geesteren, constateert dat het aantal weidevogels toch heel langzaam groeit vooral dank zij de aanleg van het prachtige plasdrasgebied aan de Geesterseveldweg. Dat gebeurde nu precies 5 jaren geleden.

Het aantal kieviten is 50 en dat aantal zou de komende drie jaren, wanneer de plasdras 'volwassen' wordt, nog wel kunnen groeien tot zo'n 75 paren kieviten. Dat aantal was er ook in de jeugdjaren van Harrie Nobbenhuis in zijn leefomgeving: het Huyerenscheveld. Het Huyerenscheveld is ongeveer 50 tot 60 hectare groot ofwel ruim 500.000 vierkante meter. Dat is ongeveer een kilometer bij een halve kilometer.

 

Volgens Harrie Nobbenhuis voelen met name de kieviten zich echt thuis in het Huyerenscheveld. "Hier is veel zandgrond met bouwland. Kieviten broeden graag op akkers", legt Harrie Nobbenhuis uit. Het andere weidevogelgebied in Geesteren, de Veldhoek ten noorden van het prachtige Twentse dorp, is geen zand- maar een veengebied met veel gras waar de grutto zich thuis voelt in de kruidenrijke weilanden. Dit gebied ten noorden van Geesteren ligt tussen de dorpen Langeveen en Manderveen. De namen zijn afgeleid door het eens ondoordringbare veengebied.

 

Grutto

Het aantal grutto's schat Harrie Nobbenhuis op 3 paartjes die dit jaar in totaal (slechts) 2 kuikens vliegvlug kregen in de afgelopen dagen. Ook telde hij twee paartjes wulpen die 2 kuikens vliegvlug kregen (nog twee kuikens zijn over zo'n 12 dagen hopelijk vliegvlug). Er waren twee scholeksters met 2 of 3 kuikens en nog 2 paartjes tureluurs die ook 2 kuikens vliegvlug zagen worden in het Huyerenscheveld. De tureluur keerde vorig jaar terug in het Huyerenscheveld na een afwezigheid van een flink aantal jaren. Het aantal kuikens van kieviten dat dit voorjaar vliegvlug werd schat Harrie Nobbenhuis op 40 tot 45.

 

Zeldzaam

Harrie Nobbenhuis houdt ook bij hoeveel zeldzame veldleeuweriken er leven. Dat zijn 5 of 6 paartjes. Voordat de plasdras is aangelegd zouden ze er slechts sporadisch voorkomen. Ook het aantal gele kwikstaartjes telt de veldwerker. Het zijn er ongeveer 10 en nog enkele paartjes graspiepers.

 

Koud

Het totale aantal kuikens dat vliegvlug werd ligt waarschijnlijk iets onder het gemiddelde, vat Harrie Nobbenhuis samen in de video. "Dat komt door het lange, koude voorjaar", zegt de ervaren veldwerker. "Tot 20 april was het koud waardoor er weinig insecten waren voor de kuikens", legt Harrie Nobbenhuis uit. "De kuikens van kieviten warmen zich aan hun ouders. Ze kunnen op zich wel tegen de kou. Maar op een gegeven moment moeten de kuikens er toch op uit om voedsel te zoeken."

 

Predatie

Van roofdieren (predatoren) hebben de kuikens weinig last gehad. "Mogelijk zou een vos enkele eieren hebben opgegeten en een enkele keer een kraai." Vrijwilligers leggen elk voorjaar schrikdraad rond het enorme plasdrasgebied ter bescherming van de kuikens.

--

Groei

Harrie Nobbenhuis ziet het aantal weidevogels in plasdras Huyerenscheveld zeker tot 2026 groeien. Maar dat zal zeker niet spectaculair zijn. Het aantal paartjes kieviten dat er broedt zou dan wel rond de 75 kunnen liggen. Dit jaar broedden er zo'n 40 tot 45 paartjes. Het aantal grutto's zou kunnen groeien van 3 tot 10 á 12 en het aantal tureluurs van 2 naar 5 of 6. Het aantal scholeksters en wulpen zal ongeveer gelijk blijven. De wulp heeft een groot eigen territorium en duldt geen ander paartje wulpen dicht in de buurt. De scholeksters trekken steeds vaker de stad in, met name platte daken op industrieterreinen genieten de voorkeur van scholeksters die als enige weidevogel hun jongen voeren. De Vogelbescherming riep de scholekster uit tot vogel van het jaar 2023.

------------------------------------------

Kievit 50 paartjes met 40 tot 45 kuikens en groeit naar 75 over drie jaren

Grutto 3 paartjes met 2 kuikens en groeit naar 10 a 12 over drie jaren

Wulp 2 paartjes met 2 kuikens (2 nu bijna vliegvlug) en verdubbelt in drie jaren tijd

Scholekster 2 paartjes met 2 of 3 kuikens verdubbelt misschien nog

Tureluur 2 paartjes met 2 kuikens groeit tot 5 a 6 paren over drie jaren


"𝐆𝐨𝐞𝐝 𝐣𝐚𝐚𝐫 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐰𝐞𝐢𝐝𝐞𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐬 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐥𝐝𝐡𝐨𝐞𝐤''

"2023 is zeker geen slecht jaar", die voorspelling durft Hennie Blokhuis aan voor de Veldhoek ten noorden van Geesteren. Hennie Blokhuis is een boer met een groot hart voor de weidevogels. Hij is positief en twijfelt geen moment aan zijn woorden. Predatie deed zich nauwelijks voor, mede door het schrikdraad.


Ongeluk met landbouwmiddelen bij Geesteren

meldt waterschap op hun website

Hier hun persbericht en een kaartje van de plek. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

 

“Door een omgevallen veldspuit ter hoogte van de kruising Broekbekeweg/ Langeveenseweg in Geesteren zijn gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht gekomen. Deze worden door toevoegen van extra water zover verdund dat deze geen bedreiging vormen voor de planten en dieren in het water”.

 

Beperken

Om de omvang van de vervuiling te beperken en de gewasbeschermingsmiddelen niet verder het watersysteem in te laten lopen, zijn de stuwen voor en na de plek van de calamiteit omhoog gezet. Er stroomt nu geen water meer over de stuw.

 

Verdund

Het middel is door de 8000 kuub water in de waterloop nu zeer sterk verdund en wordt door middel van een beregeningshaspel op het land gebracht. Het niet volgen van de beregeningsregeling, is in dit geval een uitzondering door een calamiteit. Het onttrokken water wordt weer aangevuld.

 

Bron: https://www.vechtstromen.nl/.../gewasbeschermingsmiddele.../


Robin helpt weidevogels

Robin Veldhuis maait keurig het gras rond het schrikdraad van ons weidevogelgebied aan de Kotkampsweg. Zo voorkomt hij dat elektrische stroom weg lekt tegen het groeiende gras. Klasse!

 

Klap

Roofdieren krijgen nu gegarandeerd een klap stroom als ze de draden aan raken. De kuikens van weidevogels als de tureluur, grutto en kievit zijn hier relatief veilig. Het schrikdraad zorgt ervoor, dat vossen, marters en katten uit het weiland blijven.


Droogte funest

voor jonge grutto's

 

Op de valreep van het broedseizoen, dreigen de kuikens van weidevogels in gevaar te komen door het droge weer. Tom van den Berg van Tubantia schrijft vandaag (15 juni 2023) over de droogte die ook de Vogelwerkgroep Geesteren parten speelt.

 

Landschappen.nl zwengelde enkele dagen geleden dit onderwerp landelijk aan. Ook ons Gebiedscollectief waarschuwt in een video voor de gevolgen van de droogte voor de kuikens.

 

“Wanneer de plasdrasgebieden verdrogen, is er te weinig voedsel. Het nat houden van die graslanden is dringend noodzakelijk”, aldus de regionale krant.


Droogte doodt jong leven

 

Oproep aan 250 boeren in Twente, houd natte gebiedjes, zoals plasdrassen en poeltjes, nog 14 dagen goed nat. Veel jonge dieren sterven op dit moment door een tekort aan insecten. Dat komt door de aanhoudende droogte. Al 33 dagen is er geen regendruppel water meer gevallen. 

 

Voorzitter Herman Nieuwe Weme van het Gebiedscollectief Noord Oost Twente roept iedereen op mee te werken. De situatie is ernstig. In Hertme stierven 4 kuikens van ooievaars mogelijk door de droogte. De ouders lieten hun jongen in de steek mogelijk om zelf te kunnen overleven.


𝐑𝐞𝐞𝐤𝐚𝐥𝐟𝐣𝐞𝐬 𝐠𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐦𝐞𝐭 𝐝𝐫𝐨𝐧𝐞

Een fantastische ochtend had ons droneteam onder leiding van Laurens Brummelhuis en assistent-dronepiloot Anton Schrijver. Vier reekalfjes gered, misschien wel 15 haasjes, veldleeuweriken, wulpen en kwartels gehoord in Beuningen. Luister goed naar het geluid in de video-opname van de Vogelwerkgroep Geesteren.

We hebben ongeveer 15 hectare land afgezocht op twee plaatsen in het buitengebied van de gemeente Dinkelland.(woensdag 7 juni 2023)

 

#reekalfjes #vwggeesteren


𝐇𝐚𝐚𝐬𝐣𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐠𝐞𝐦𝐚𝐚𝐢𝐝𝐞 𝐰𝐞𝐢

De haasjes lopen al weer in het land. Mark Gunneman maakte deze warmtebeeld opname dinsdagochtend nadat we in het buitengebied van Enschede zaterdagochtend doorzochten met de drone op reekalfjes en haasjes.

 

We haalden er alles uit waarna ging de boer snel het gras ging maaien. Het gevaar is nu geweken. Het wild kan weer rustig het land op.

https://www.youtube.com/shorts/xFRdh5zQzfs


Reekalfjes gered in Enschede

 

Het droneteam onder leiding van Hennie Schröder haalde zaterdagochtend 4 reekalfjes uit het veld en een flink aantal haasjes. Dat gebeurde aan de Lonneker Markeweg in Enschede zaterdagochtend waar we vanaf 4.30 uur zochten.


Gefeliciteerd

 

Natuur en Vogelwerkgroep De Grutto met jullie 40 jarig bestaan. Wim Wijerings hart en ziel ligt bij de natuurvrienden van De Grutto uit Weerselo waaruit de Vogelwerkgroep Geesteren vervolgens ontstond.

 

Fotograaf

En ook daaraan, aan de oprichting van de Vogelwerkgroep Geesteren, droeg Wim graag zijn steentje aan bij. En nog steeds vertelt hij over de natuur in basisscholen in Dinkelland en Tubbergen. Wim werkte bij de politie, was lokaal actief in de gemeenteraad en hij fotografeert graag wild.


Redden van reekalfje

 

Twee droneteams kwamen vanmorgen (zaterdag 3 juni 2023) voor zonsopkomst in het geweer om reekalfjes te redden. Een team vond een dood kalfje en een aantal haasjes. Het andere team vond ook haasjes en liefst 4 reekalfjes. Zij zijn in de bosrand gelegd zodat de boer veilig kan maaien. Klasse. Uitstekend gedaan!


𝐃𝐨𝐨𝐝 𝐤𝐚𝐥𝐟𝐣𝐞 𝐢𝐧 𝐰𝐞𝐢

Een dood reekalfje vond ons droneteam vanmorgen, zaterdag 3 juni 2023, in een weiland aan de Lonneker Markeweg in Enschede. Het dier was vermoedelijk al enkele dagen geleden door onbekende oorzaak gestorven en hier en daar aangevreten. De doodsoorzaak is waarschijnlijk een roofdier.

Maar na deze tegenvaller vonden we toch in totaal nog vijf kleine en grote haasjes die we in veiligheid brachten in de bosrand. Een reegeit hebben we uit het weiland gejaagd zodat de boer direct kan beginnen met maaien. De percelen lagen vlakbij de Hoge Boekel tussen Enschede en Losser.


Dank voor je prachtige inzending!

 

Van Jet Wunderink kregen we prachtige foto’s van het succes van onze vogelhuisjes. De pimpelmeesjes voelen zich kennelijk helemaal op hun plek en ze dragen bij in de bestrijding van de #eikenprocessierups. Super foto’s. Hartelijk dank.

(31 mei 2023)


Jan vindt reekalfje

Goed nieuws uit Albergen. Jan Luttikhuis vond tweede pinksterdagavond een reegeit en een reekalfje in het weiland van zijn buren met zijn eigen, nieuwe weidevogeldrone. “Jan, van harte gefeliciteerd, deze is binnen”, meldt onze voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren in de groepsapp. “Hopelijk is dit een mooi startpunt voor meer.”

(30 mei 2023) Foto's Marcel Tettero


‘Veel haasjes gered’

De broers Groen hielpen vanmorgen, dinsdag 30 mei 2023, ons droneteam van de Vogelwerkgroep Geesteren mee reekalfjes redden. “Het was een mooie ochtend”, laat Bart Groen weten. “Veel jonge haasjes konden we verplaatsen en we hebben nog een fazantenhen met kuikens gevonden. Dit keer geen reekalveren aangetroffen.”


Een voldaan gevoel en een ervaring rijker na een reddingsactie reekalfjes. Prachtig! (28 mei 2023)


𝐑𝐞𝐞𝐤𝐚𝐥𝐟𝐣𝐞 𝐠𝐞𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐞𝐫𝐝

Veldwerker Gerrit Olimulder en Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren zouden vanmorgen (vrijdag 26 mei 2023) reekalfjes verplaatsen. Ze vonden de eerste, maar hebben die toch niet verplaatst maar gemarkeerd met grote stokken.

LopenHet jonge dier was al zo groot dat het al iets kon lopen en zich ging verplaatsen in het grasland. Het devies was dus laten liggen en markeren voor de grasmaaier. Deze zou een strook gras laat staan.

VeiligheidHet 2e kalfje hebben we niet mee gevonden. Mogelijk is het al in veiligheid gebracht door de moeder reegeit die in de buurt was.


Weer 2 kalfjes gered

Ons droneteam vond weer 2 reekalfjes in weilanden bij Geesteren. We hadden al hotspots gevonden met de warmtebeeldcamera en konden die deels met de drone en deels wandelend langs de bosrand vinden. De kalfjes zijn voorzichtig uit het weiland gehaald en in de bosrand gelegd waar de moeder op het geluid afkomt van haar kalfjes. Foto’s: Anton Schrijver van Vogelwerkgroep Geesteren.

(26 mei 2023)


Reekalfje bij toeval ontdekt

Bij de Herterij in Geesteren hebben dronepiloot Laurens Brummelhuis, veldwerker Richard Brughuis en assistent Anton Schrijver naar reekalfjes gezocht omdat de agrariër daarna direct wilde gaan maaien. “Met moeite hebben we een reekalfje gevonden en buiten het weiland achtergelaten”, vertelt Anton Schrijver.

 

Fazant

 

Tijdens het maaien vloog een fazant op.Na het eerste snit zijn wij daar met zijn drieën gaan zoeken. Eén van ons vond toen geen nest van een fazant maar wel een reekalfje in de bosrand.

 

Voldaan

 

“We hebben toen gewacht totdat er drie keer rondom de weide gemaaid was en daarna zijn we voldaan huiswaarts gegaan. Conclusie: Bij zonnige weer is het bijna niet te doen om te gaan dronen.”

(25 mei 2023 Geesteren)


𝐊𝐢𝐞𝐯𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐬𝐥𝐚𝐚𝐠𝐬 𝐦𝐞𝐭 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐣𝐬

Het wordt er niet echt gezelliger op, op bedrijventerrein De Veldkamp aan de A1 bij Borne. Het natte gebied waar veel weidevogels nu broeden wordt langzaam volgebouwd. Wat wil je? Zichtlokatie aan de drukke snelweg.

PatrijsDe ruimte voor kuikens om veilig op te groeien slinkt. Nu krijgen de kieviten het ook nog aan de stok met een patrijs die er ook wil gaan broeden en weigert op te stappen. De patrijs weert zich kranig tegen de overmacht aan kieviten. Minutenlang houdt hij stand.


Kuikens steken over

 

Op het gloednieuwe industrieterrein De Veldkamp aan de A1 bij Borne rennen kuikens de weg op. Ze steken de parallelweg (Vormerij) over om daarna via de berm de drukke hoofdweg (Aamaatweg) te kunnen passeren. Daar kwam echte een enorme zwaarbeladen vrachtauto aangereden.

 

Ik heb de chauffeur een signaal gegeven; rustiger gaan rijden, wat hij deed, en wees daarna naar de berm waar de twee kievitskuikens op het punt stonden over te steken. Dat gebeurde gelukkig niet. Ze zagen waarschijnlijk ook de vrachtwagen aankomen en gingen terug de berm in en uiteindelijk de parallelweg over. Zie de video. Als ze toch waren overgestoken dan hadden ze nog een derde weg moeten passeren: de Morseltoven. Dat was nooit goed gegaan. De Veldkamp heette vroeger ook wel de Lemerij omdat er veel klei in de grond zit. Het is daardoor een nat gebied, ideaal voor de weidevogels. Maar de kieviten maken steeds meer plaats voor bedrijfsgebouwen. Er wordt op tal van plekken nieuw gebouwd.


Kuikens grutto gered

Petje af voor loonwerker Wesselink uit Manderveen en agrariër Hans Korte. Zij hebben er samen voor gezorgd, dat 4 gruttokuikentjes nog leven.

 

Reflex
De boer liet gras staan en een vogelliefhebber speurde continu het grasland af wat nog gemaaid moest worden. Boer Hans trapte op een gegeven moment ruw op de remmen, zette in een reflex de 3 maaiers omhoog en belde Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren.

Hennie stond al in het veld om te helpen. Samen hebben ze er voor gezorgd dat er een strookje gras is blijven staan in het land waar de kuikens beschutting vinden. Namens de vogelwerkgroep enorm bedankt voor de samenwerking. Klasse! #reddegrutto #weidevogels


𝐄𝐫𝐯𝐚𝐫𝐞𝐧 𝐤𝐞𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐞𝐤𝐚𝐥𝐟𝐣𝐞𝐬: '𝐃𝐢𝐭 𝐡𝐞𝐛 𝐢𝐤 𝐧𝐨𝐠 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐞𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫 𝐠𝐞𝐳𝐢𝐞𝐧'

"Dit heb ik nog niet eerder gezien", zegt dronepiloot Laurens Brummelhuis van de Vogelwerkgroep Geesteren. Hij spot al jaren reeën. Maar wat hij nu (woensdagochtend 24 mei 2023) zag. Een reekalfje loopt achter veldwerker Eddie Geerink aan alsof hij zijn moeder zou zijn.

 

Uitgeput

Het diertje weet van geen wijken. Maar na 150 of 175 meter stopt het. Moe. Het kalfje gaat zitten. Uitgeput.

 

Boer

Vlakbij die plek in Manderveen hebben de veldwerkers het diertje in het gaas gezet totdat de boer klaar was met het bewerken van het land. Het gaas is daarna voorzichtig verwijderd. Het diertje is niet aangeraakt weer vrijgelaten.

 

Hereniging

Veldwerker Eddie Geerink uit Manderveen houdt vandaag in de gaten of de hereniging ook daadwerkelijk gebeurt. Door geluid te maken, te 'fiepen', vinden moeder en kind elkaar snel. Hij was actief samen met veldwerker Richard Brughuis.

 

Verrast

Dronepiloot Laurens Brummelhuis is echter verrast door het gedrag van het kalfje. Hij zoekt al decennia naar reekalfjes. Voordat de boer het land gaat bewerken scant Laurens Brummelhuis met de verrekijker het land en tegenwoordig doet hij dat nog veel liever met de weidevogeldrone.

 

https://youtu.be/F5fJjCmsyzY

 

Drone

 

"Voordat er drones waren zocht ik al jaren naar reegeitjes. Nu met weidevogeldrone met warmtebeeldcamera is dat een fluitje van een cent geworden. De moeder is nooit verder dan 100 meter van het kalfje. Als er geen bok bij loopt en de geit is telkens op ongeveer dezelfde plek dan liggen er gegarandeerd 1 of misschien 2 kalfjes. Dat gebied met een omtrek van 100 meter scan je met de drone en in een handomdraai vind je 1 of 2 kalfjes."

 

Een veldwerker haalt het kalfje uit het land. Want het drukt zich. Dat betekent het bevriest als er gevaar dreigt. Het rent niet weg.

 


YouTube: 

Reekalfje uit weiland halen want de boer wil gaan maaien, hoeft niet altijd. Zo kan het ook:

https://youtube.com/shorts/L3zNWaIm2Yk?feature=share

 

Regelmatig willen mensen meehelpen de dieren, jonge reekalfjes, naar een veilige plek brengen. Foto: Vogelwerkgroep Geesteren.


4 Reekalfjes gered met de drone. Super!


Super! 4 reekalfjes gered

 

Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren redden op Hemelvaartsdag 4 reekalfjes uit het veld vlak voordat de boer ging maaien. Met de faunadrone haalden dronepiloot Henny Kamerink en veldwerker Richard snel de kalfjes uit het land. Met de inzet van de weidevogeldrone of faunadrone, zoals het apparaat vaak wordt genoemd, redden we ook haasjes het leven. Door er tot op 4 meter boven te vliegen verjaag je ze. Reekalfjes die we via de zoomlens vaak al kunnen herkennen, blijven liggen. Ze drukken zich roerloos tegen de grond.

https://youtu.be/h2jinp8WrREEva Rouwenhorst heeft vanavond haar 1e reekalfje gevonden. Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling. Met onze drone en hulp van een boer en een veldwerker is het klusje snel geklaard. Let op hoe hard het waait. Video: Hennie Schröder.

Zie:

https://youtu.be/bc6umCsKgiY

 


Operatie verplaatsing broedende scholekster (met video)

Probleem bij begin van het concours van de Sint Jorisruiters. Een scholekster had midden in de inrijbak op het terrein van CSI Twente in Geesteren een nest gemaakt en zat daar rustig te broeden. Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren wist raad. https://youtu.be/sQykZiLdzic

 𝐆𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐤 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐬

Voor een auto alarmeert een enkeling. Maar zodra er een wandelaar aan komt of een boer die het land wil bewerken, slaat de hele meute alarm. Grutto's voorop. De Veldhoek staat even op zijn kop.

De koning der weide vliegt nerveus heen en weer. Op hangende pootjes keert hij na enkele minuten weer terug bij de kuikens in het kruidenrijke gras. Ze zitten er wel. Maar in het hoge gras zijn ze nauwelijks zichtbaar enkele meters vanaf de weg en vanuit de auto. Want voor auto's zijn ze niet bang.


TwenteFM opent weg naar Jeugdjournaal en NOS 

 

Het Jeugdjournaal zendt de beelden van TwenteFM nu ook uit. Eerder al berichtten RTV Oost en de NOS ook al over het redden van twee reekalfjes. Dronepiloot Laurens Brummelhuis was samen met veldwerkers Anton Schrijver en Gerrit Olimulder in actie. De weersomstandigheden waren goed. Het werk schoot flink op.

Super. Dank zij onze vrijwilligers. Vlag uit voor Vogelwerkgroep Geesteren! #reddegrutto

Een vermissing van een hond leidde woensdagavond tot een spoed inzet van een weidevogeldrone. De hond werd al enige tijd vermist en zou in een veld kunnen zitten ten noorden van Geesteren. Onze vriend Bert Aman uit Vriezenveen zag kans met zijn drone onmiddellijk enige tijd te gaan zoeken. De hond is helaas niet teruggevonden.


De NOS bericht nu ook over onze Vogelwerkgroep Geesteren. Eerder kwam RTV Oost al met het nieuws over het redden van reekalfjes. Onze ervaren dronepiloot Laurens Brummelhuis legt uit hoe dat gaat.


Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren zijn de hele week al in de weer de, met de drone gevonden nesten te beschermen met schrikdraad. De omheining krijgt nog meer stroomdraden dan voorgaande jaren. Ook een kleine marterachtige mag er niet tussen- of onderdoor kunnen kruipen.

 

Op de foto zijn Theo Lohuis en Harrie Nobbenhuis druk in de weer de kuikens optimale veiligheid te bieden met het zogeheten elektrische rasters.


Nest van grutto met 4 eitjes

 

Het droneteam ontdekte vanmorgen een nest van een grutto met 4 eieren. Dronepiloot Laurens Brummelhuis en veldwerker Anton Schrijver waren samen met de nieuwe vrijwilliger Henny Kamerink actief aan de Watereggeweg bij de Loolee. Dat ligt tussen Albergen en Zenderen. Fantastisch gedaan. Het team zoekt morgen waarschijnlijk aan de Iemenhof.

 


𝐃𝐫𝐨𝐧𝐞𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐯𝐫𝐨𝐞𝐠 𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐧

 

Dronepiloot Laurens Brummelhuis en veldwerker Anton Schrijver waren vanmorgen vroeg uit de veren. Om half zes stonden zij al aan de weg tussen Albergen en Fleringen om er met de weidevogeldrone te gaan zoeken.

De boer wil vandaag gaan maaien en vermoedde dat er een reekalfje in het gras zou liggen. Vrijwilligers plaatsten eerder al stokken met daaraan plastic zakken die voor lawaai en onrust zorgen waardoor de reegeit mogelijk vertrekt. De boer kan straks gerust aan het werk gaan. We hebben niets gevonden. Daarna gingen we nog zoeken in Geesteren maar het begon tegen 7 uur licht te regenen. 


Droneteams vinden dagelijks nesten van weidevogels

 

 

Een 2e nest van een wulp ontdekte ons droneteam vanmiddag 25 april 2023 op het land van Edwin Schröder, op slechts zo’n 150 meter van het plasdras van buurman Hennie Blokhuis. “Het gaat om hotspot nummer 136”, meldt een trotse voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren in de groepsapp.

 

Droneteams van de Vogelwerkgroep vliegen deze dagen elke ochtend, als het weer dit toelaat, en elke middag of avond. We vliegen niet overal met de drone. We willen de verstoring zo klein mogelijk houden. De jonge kuikens kunnen snel onderkoeld raken met de lage temperaturen van de afgelopen dagen. Vooral regen en soms een hagelbui kunnen desastreus zijn voor de kuikens, nu nog vooral kieviten.

 

#reddegrutto #weidevogels #wulp


Nesten grutto ontdekt

 

Ons droneteam ontdekte zondagmorgen 23 april weer twee prachtige nesten van onze nationale vogel: de grutto. Dronepiloot Robin Woudstra, op de foto achter de controller, werkte hiervoor samen met veldwerker Hennie Schröder en onze nieuwe vrijwilliger Henny Kamerink. Onze jongste vrijwilliger Noud Nijmeijer genoot van het prachtige avontuur in de Veldhoek ten noorden van Geesteren.


𝐃𝐫𝐨𝐧𝐞𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐧𝐭𝐝𝐞𝐤𝐭 𝟏𝟓 𝐧𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧

Ons droneteam was zeer succesvol vanmorgen in de Veldhoek ten noorden van Geesteren. “We hadden geluk met het weer”, appt veldwerker Hennie Schröder. “We konden veel langer doorvliegen dan verwacht. We vonden 6 nesten van grutto's, 1 van een tureluur, 1 van een wulp, nog 1 klein nestje met 3 eitjes en 6 kievitsnesten.”

Snelheid“Piloot Maarten Rijsman heeft de drone op 25 meter hoogte gezet en de vliegsnelheid op 12,50 km per uur in plaats van 18 km per uur. Een lang perceel vloog hij over dwars, over de breedte. Junior-veldwerker Robin Veldhuis en ik liepen achter de drone aan en sloegen de markeerstokken tegen elkaar om met het geluid de vogels van het nest te krijgen. Het ging geweldig. Slechts 1 grutto bleef nog op het nest zitten. Met de drone vlogen we naar de hotspot en toen wij er aan kwamen lopen bleef de grutto op het nest.”#reddegrutto #weidevogels #veldhoek


Veldwerker Harrie Nobbenhuis van de Vogelwerkgroep Geesteren vond zaterdagochtend 22 april nog een nest van een wulp. Hij zocht op het Huyerenscheveld ten westen van Geesteren. Grote klasse. Super! Erik Langeveld assisteerde Harrie bij de zoektocht.

 

#reddegrutto #wulpen #weidevogels


𝐕𝐨𝐠𝐞𝐥𝐰𝐞𝐫𝐤𝐠𝐫𝐨𝐞𝐩 𝐆𝐞𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐚𝐭𝐬𝐭 𝐡𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐝𝐫𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫: "𝐉𝐞 𝐝𝐨𝐞𝐭 𝐡𝐞𝐭 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐬"

 

Gewapend met meters aan draden, bakken vol materialen en gereedschappen en een trekker werken Theo Lohuis en Gerard Grootelaar aan het wildraster rondom 'hun' weidevogelgebied. De mannen zijn vrijwilliger bij vogelwerkgroep Geesteren en zorgen dat menig weidevogel zich welkom voelt."Kijk hier heb je een grutto, daar de kievit en de tureluur zit hier ook. Als we met een trekker het land oprijden dan is er niks aan de hand, als we uitstappen dan vliegen de vogel op. Dan scheren ze vlak over je heen, omdat je wordt gezien als gevaarlijk en ze beschermen hun nest."

 

Beschermen

Theo Lohuis heeft een landbouwbedrijf, maar zegt dat hij hier graag tijd voor maakt. "Kan ook, ik heb veel geautomatiseerd en als wij niks doen, dan is er straks niks meer om te beschermen. Wij zijn met een enthousiaste ploeg mensen. Met kennis ook van de praktijk. Van de jeugd hoef je het tegenwoordig niet te hebben. Die zijn drukker met hun schermpjes. Wij liepen vroeger hele dagen door het veld. Prachtig."

 

'Nesten opgevreten'

Terwijl Gerard Grootelaar de stroomdraden strak trekt en de laatste meters wildraster plaatst, vertelt hij waarom dat nodig is. "Hier schrikt een vos wel van, er komt stroom op. Als je niks doet, dan is in één nacht dit hele veld leeg. Alle nesten zijn opgevreten dan. En dat willen we niet. We willen de jongen vliegenvlug laten worden."

 

 

Paradijs

De vogelwerkgroep in Geesteren is een zeer actieve stichting, die samenwerkt met boeren in de omgeving om het weidevogelparadijs nog mooier te maken. "Deze boer ging zijn land bewerken, maar je ziet nog stukken groen staan, daar hebben wij nesten gemarkeerd. Dat kunnen we ook met drones doen. Dat werkt super."

 

Goed

Even verderop is het grasland met verhoogde waterstand van Hennie Blokhuis. Hennie heeft die zogeheten plasdras een aantal jaar geleden aangelegd zodat de kievit er terug zou komen. "Tien jaar geleden was hier bijna niks meer. Maar nu gaat het goed. Ik heb hier grutto's en kieviten, hoor de tureluur ook. Er zitten ook wat nesten in het land van de buurman, buiten het wildraster. Als je niks doet, ben je straks alles kwijt. Ik laat hier met een pomp het water op het land lopen. Niet te veel, precies goed en ik hou vanuit huis alles goed in de gaten."

 

Geheim

Het geheim van weidevogelbeheer is zorgen voor een mooie en goede leefomgeving voor de vogels, zegt Blokhuis. "Hier zitten zo veel bloemen en kruiden in het gras, daar vinden de kuikens voedsel en bescherming. Het is ook echt nodig om de vogels te beschermen tegen roofdieren. Alleen de huiskat al. Of neem de marters of de vos. En dan heb je de vliegende brigade nog. Maar we zien dat, met de inspanningen die we doen, het toch goed lukt."

 

'Investeer in weidevogelgebieden'

De plasdras-boer hoopt dat meer collega's stukken weidevogelparadijs willen creëren op hun land. "Het kost in het begin misschien wat moeite, maar eigenlijk gaat het nu vanzelf. Je moet weten wat je moet doen en ja het kost ook wel tijd. Er ligt zo veel geld klaar in Brussel. Waarom wordt dat ingezet voor goede voorlichting of belonen van de inspanningen? Ik begrijp dat niet. Zorg dat je in weidevogelgebieden investeert. Als het dan lukt, is het toch fantastisch."

#vwggeesteren #reddegrutto #weidevogels


𝐆𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨’𝐬, 𝐰𝐮𝐥𝐩𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐮𝐫𝐞𝐥𝐮𝐮𝐫

 

Met Hennie Schröder vanavond nog gevlogen boven het land van Edwin Schröder in de Veldhoek ten noorden van Geesteren. Hennie zag een tureluur en grutto’s. Ook zag en hoorde ik (Marcel Tettero) een wulp en drie grutto’s

 

Vals

We hebben hotspots, die eerder door een ander team zijn gesignaleerd, nagevlogen. Bleek dat toch aardig wat hotspots loze meldingen waren. De warme plekken die de drone zag en door de piloot zijn gemarkeerd waren vermoedelijk haasjes.

 

Kuikens

Toch weer een mooie avond. Vanaf het erf van Hennie Blokhuis opgestegen. Op zijn plasdras zouden nu zeker 3 kuikens van kieviten rondlopen. De kuikens kunnen zich warmen aan de moeder en dat is geen overbodige luxe.

 

Het is nog steeds flink koud ‘s nachts.Kuikens van grutto’s die iets later ter wereld komen, warmen zich overigens niet aan de ouders.

 

#Reddegrutto #weidevogels #tureluur


𝐖𝐞𝐞𝐫 𝐭𝐰𝐞𝐞 𝐧𝐞𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐠𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨’𝐬 𝐨𝐧𝐭𝐝𝐞𝐤𝐭!

Twee gruttonesten ontdekte ons team in Albergen gisteravond laat. Gebiedscoördinator Leonard Rouhof van het Collectief Midden Overijssel vroeg voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren kort daarvoor of we vanmorgen vroeg wilden vliegen. Leonard Rouhof vermoedde 2 nesten van wulpen in het uitgestrekte buitengebied van Albergen.

 

Maar zelfs de zeer ervaren Leonard kon ze niet vinden. De nesten zouden in maisland met hoog vanggewas liggen. Maar de drone was al geboekt voor vanmorgen. Dus is een team gisteravond om 20 uur nog uitgerukt.

 

Grutto

Resultaat? Geen nesten van wulpen gevonden maar wel twee nesten van grutto’s! Leonard Rouhof heeft er zelf al 5 gruttonesten gemarkeerd. Er moeten daar ‘dus’ nog ergens 2 in liggen van wulpen. En een van een tureluur.

 

Hotspots

Het team van Laurens Brummelhuis en Hennie Kamerink ontdekte vanmorgen vroeg een flink aantal hotspots op het land van Edwin Schröder en Hennie Blokhuis. Deze hotspots worden vandaag waarschijnlijk aan een ‘nadere inspectie’ met de drone onderworpen om vast te stellen of het daadwerkelijk nesten zijn van weidevogels of ‘slechts’ van een haasje.

 

Huyerenscheveld

Morgenvroeg om kwart voor zes gaan Laurens Brummelhuis en Hennie Kamerink ‘dronen’ in het Huyerenscheveld, ten westen van Geesteren. Veldwerker Harrie Nobbenhuis en Anton Schrijver assisteren. Heel veel succes! #reddegrutto #huyerenscheveld #weidevogels


Chantal Everaardt van RTV Oost heeft geen kuiken gezien vanmiddag 18 april 2023 op het plasdras van Hennie Blokhuis, rechts op de foto. Volgens Hennie was er minstens 1 kuiken uit het ei gekropen. Maar ook met hulp van Theo Lohuis (links) vonden ze het kuiken helaas niet.

 

“Gras was lang”, meldt de verslaggeefster op Twitter. “Maar erg leuk om die enthousiaste verhalen te horen. Wel veel zorgen over predatie. En oproep tot meer weidevogelbeheer.” We zijn benieuwd naar haar verslag op #RTVOost.

Dank voor jouw bezoek. #reddegrutto #weidevogels


Paginagroot artikel in Tubantia 

 

Tom van den Berg schreef uitgebreid over de inzet van de vrijwilligers die de laatste weidevogels willen redden van de ondergang. Geweldig.

 

Mooie opsteker voor de Vogelwerkgroep. Het aantal paartjes wulpen en tureluurs is helaas op de vingers van één hand te tellen. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel.


Waar ga je broeden als je een veilige plek voor je kroost zoekt? Antwoord: Ergens in de buurt van de voorzitter van de lokale Vogelwerkgroep, lijkt deze duif te hebben gedacht. Al voor het vierde jaar broedt deze prachtige duif onder het dak van de Carwash Tubbergen van Hennie en zijn zoon Hein Schröder.

 

Een keer bouwde de duif zelfs een nest op de wasrobot die een eindje met de auto meerolt in de wasstraat. Dat werd Hennie toch een beetje te gortig. Hij verplaatste het nest toen naar een andere 'rustiger' plekje in een wasbox. Hennie maakte een mooi plateau waar de duif zijn nest verder af bouwde. Waarom de duif jaarlijks in de carwash terugkeert om te broeden is lastig te zeggen. In elk geval is de vogel hier veilig voor predatoren als de steenmarter.


Schrikdraad rond plasdras

 

Roofdieren op de grond maken geen kans meer op het plasdras in het Huyerenscheveld ten westen van Geesteren. Veldwerker Harrie Nobbenhuis heeft samen met Theo Lohuis, Henk Koorman en Erik Langeveld vandaag een elektrisch raster geplaatst rond het enorme gebied. Wat een klus.

Maar het werk is niet voor niets. Weidevogels als kieviten, grutto’s, wulpen, scholeksters en tureluurs kunnen nu er rustig hun kuikens vliegvlug laten worden zonder bang te hoeven zijn voor roofdieren als vossen, marters en katten. Toch doen de vrijwilligers een oproep op omwonenden hun katten ‘s nachts in huis te houden. Dat is alleen de komende weken nodig. #reddegrutto #weidevogels #huyerenscheveld


Nest van een grutto gevonden. Gisteren vonden collega-dronepiloten al twee nesten van wulpen. De start van het seizoen begint langzaam. Tot koningsdag 27 april is het vaak zeer koud, vaak tot iets onder nul in de nacht.  


Goed nieuws van het Huyerenscheveld ten westen van Geesteren. Veldwerker Harrie Nobbenhuis vond vanmorgen 14 april 2023 samen met Erik Langeveld (foto) een wulpennest met 4 eieren in de wei van de familie Hemmer. Dat is bijzonder nieuws. In dit gebied komen nog maar enkele nesten voor van deze grootste weidevogel. Ook elders rond Geesteren is het aantal paartjes wulpen op de vingers van één hand te tellen. #reddegrutto #wulp


Nieuw product zou vos weg houden

 

De Vogelwerkgroep Geesteren begint een nieuw experiment. Met een gloednieuw product zouden we volgens de fabrikant vossen en andere roofdieren op afstand kunnen houden. We strooien het goedje rond de nesten van weidevogels en monitoren of het echt goed werkt. De stof zou zeker drie tot vier weken ondanks regen en wind roofdieren weg houden. We informeren u over de ontwikkelingen. #reddegrutto #vossen #weidevogels


𝐕𝐢𝐣𝐟 𝐨𝐟 𝐳𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐚𝐫𝐭𝐣𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨'𝐬 𝐠𝐞𝐬𝐩𝐨𝐭 𝐞𝐧 𝐨𝐨𝐤 𝐞𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐚𝐫𝐭𝐣𝐞 𝐰𝐮𝐥𝐩𝐞𝐧

 

Vrijwilliger Ewald Hams van de Vogelwerkgroep Geesteren (foto) ging vandaag, tweede paasdag, met vogelaar en amateurfotograaf Richard Steggink op pad in de Veldhoek ten noorden van Geesteren. Ze maakten prachtige foto's van grutto's en een wulp.

 

"Vijf of zes paartjes grutto's gespot en ook een paartje wulpen", schrijft Ewald Hams. "Met een app brachten we de coördinaten van de kievitsnesten in op de boerenlandmonitor. Dit is een manier om de jaarlijkse populaties te meten." Richard Steggink maakte de prachtige foto's onder meer van een landende grutto.


𝐉𝐞𝐮𝐠𝐝 𝐠𝐞𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐯𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐰𝐞𝐢𝐝𝐞𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐬

 
Jong Nederland en de Vogelwerkgroep Geesteren hebben elkaar gevonden. Het gilde zoals Jong Nederland zich in Geesteren noemt, benaderde het bestuur van de Vogelwerkgroep onlangs met de vraag of ze met z'n allen misschien iets kunnen betekenen voor de weidevogels. Voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren sprong een gat in de lucht. De afgelopen week hebben vier keren grote groepen jongeren, in totaal bijna 80 leden, de handen flink uit de mouwen gestoken in het prachtige buitengebied van Geesteren.
 
 

 

Nesten

 

Er zijn heel veel nesten ontdekt en hazen uit het veld gehaald. Hennie Schröder schat dat nu al zo'n 50 eieren van weidevogels zijn ontdekt. "Geweldig. Het was echt een groot feest." Jong Nederland Geesteren Gilde is een vereniging die wekelijks activiteiten aanbiedt aan kinderen van de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool.

Plezier

 

"Vroeger deden we dat altijd zo. We betrekken zo veel mensen bij de natuur", zei voorzitter Hennie Schröder na afloop. "Iedereen heeft veel plezier gehad." In een linie (zie foto) liep een hele reeks kinderen van de ene kant naar de andere kant van het land om zo de nesten in kaart te brengen. Het grote voordeel van deze aanpak? "Je bent zo klaar, waardoor de verstoring minimaal is voor de weidevogels."

 

Verstoring

 

Als een dronepiloot met een veldwerker het land aan het scannen is moet de veldwerker de broedende vogels zo kort mogelijk van de nesten jagen. Dat gaat supersnel. De verstoring duurt veel langer als slechts 1 persoon in het veld rondloopt. Met een reeks mensen in een linie voorzichtig over het land struinen is dus veel sneller."

Vrijwilliger

 

De kinderen genoten van het buitenleven, de weidevogels en het toch al redelijk mooie voorjaar. Twee enthousiaste scouts denken er nu hard over na vrijwilliger te worden bij de Vogelwerkgroep. "We hebben hen alles laten zien wat ze wilden laten zien. Vliegen met de drone en zoeken van nesten, markeren met stokken. De kinderen hebben er echt van genoten."

 

Bestuurslid Carlijn Stundebeek van Jong Nederland legt uit dat de pijlers van Jong Nederland sport, spel, creativiteit en natuur is. "We willen de jongeren graag iets leren over de weidevogels en kwamen zo bij de Vogelwerkgroep terecht", vertelt Carlijn Stundebeek. Het nieuwe contact is een regelrecht succes, vindt zij. "We hebben veel geleerd. Maar ook het slootje springen vonden de kinderen echt geweldig." 

Zie ook ons fotoalbum


Grutto in Geesteren

 

Een paar mooie grutto's en patrijzen hebben we al begin april kunnen filmen bij het plasdras van Hennie Blokhuis, midden in de Veldhoek ten noorden van Geesteren. De grutto's hebben er zin in, zo te horen. Luister en geniet.


Negen nesten kieviten

 

Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren telden maandagmiddag 3 maart 2023 negen nesten van kieviten met 36 eieren en 1 gruttonest met 3 eieren op het plasdras van Hennie Blokhuis. Op de archieffoto staat hij met een geringde gruttokuiken.

Nest met 4 eieren

Erik Langeveld, ons nieuwe lid van de Vogelwerkgroep Geesteren, vindt hier een nest met 4 eieren in het gebied de Weiteman, richting Vriezenveen. “Maar goed dat het droger weer wordt”, zegt Harrie Nobbenhuis, veldwerker in het Huyerenscheveld. “Het zal nog net goed gaan met deze eieren op de natte grond.”

Gerrit Olimulder van de Vogelwerkgroep Geesteren vond vorige week vrijdagavond een nest met 4 eieren. Geweldig. Het paartje kan beginnen met broeden. (Foto Gerrit Olimulder)

Erik Langeveld is het drassige land met het nestje. Vier eitjes. Geweldig. Binnenkort kuikens.

𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐣𝐬 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐠𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧

Nieuwe plasdrassen werken als een magneet op weidevogels. In Albergen verzamelde zich vandaag, 2 april 2023, misschien wel 50 grutto's bij plasdras Erve Vleerboer bij de mooie vogelkijkhut van SBNL Natuurfonds.

Dit plasdras functioneert nog maar een paar jaar en de stand van grutto is volgens gebiedscoördinator en weidevogelexpert Leonard Rouhof zeer positief verlopen. Slecht gaat het er helaas met de kievit en wulp.

DesastreusDe achteruitgang van het aantal broedparen kieviten noemde hij 'desastreus' en de wulp zou de komende jaren weleens geheel uit Albergen kunnen verdwijnen.

Big 5Albergen mist dan 1 soort van de "Big Five": grutto, kievit, wulp, tureluur en scholekster. Financiële steun via subsidies en compensatie voor inkomstenverlies aan boeren dreigen dan te verdwijnen.


geweldig resultaat Huyerenscheveld

 

Vrijwilliger Marion Krikhaar zocht de afgelopen dagen met haar moeder naar nesten van weidevogels. Dat deed het duo aan de Geesterseveldweg bij de klootschietbaan en de plasdras Huyerenscheveld.

 

“Vorige week samen met mijn moeder gezocht. We vonden 2 nesten met 3 eieren en 3 met 1 ei. We hebben er stokken bij gezet”, appte Marion.

 

Super! Wat een geweldig resultaat.

Super mooi nieuws uit de Veldhoek tussen Geesteren, Manderveen en Langeveen. Onze veldwerker daar meldde zaterdag 1 april 2023: Vanmorgen 6 legsels bij Haarhuis ingebracht op de boerenlandmonitor. Ze waren al gemarkeerd! Daar ook 5 of 6 gruttostellen geteld, 1 stel patrijzen en meerdere veldleeuweriken gezien.

 

 


𝐎𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐫𝐮𝐤 𝐯𝐚𝐧 𝐰𝐞𝐫𝐤 𝐛𝐞𝐬𝐜𝐡𝐞𝐫𝐦𝐞𝐫𝐬 𝐰𝐞𝐢𝐝𝐞𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐬

 

De voorzitter van het Gebiedscollectief Noordoost Twente, Herman Nieuwe Weme, is onder de indruk van de inzet van de vrijwilligers uit Geesteren. "Jullie doen gigantisch goed werk met de weidevogeldrone", zei Herman Nieuwe Weme en overhandigde voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren uit dankbaarheid voor hun enthousiasme, een gloednieuwe Mavic2 Enterprise die in bruikleen mag worden ingezet. Dat gebeurde donderdagavond 30 maart 2023 in de Herterij.

"Alle hens aan dek voor behoud weidevogels"

 

De achteruitgang van de weidevogelstand is gestopt in Geesteren en de weidevogelstand is zelfs iets verbeterd in Albergen. Dat zei gebiedcoördinator Leonard Rouhof van Agrarisch Natuurbeheer in Midden Overijssel. De afgelopen jaren werden grote en kleine plasdrassen aangelegd, weiland kruidenrijk ingezaaid en elektrische rasters geplaatst wanneer de weidevogels broeden in de lente. Het gevolg is onder meer dat de tureluur na vele jaren afwezigheid, terugkeerde in Geesteren.

 

Weidevogel

 

Leonard Rouhof deelde dit gisteravond (28 maart 2023) mee op de jaarvergadering van de Vogelwerkgroep Geesteren in de Herterij. Het aantal boeren rond Geesteren dat meewerkt aan de uitvoering van de plannen voor weidevogelbeheer ligt al enkele jaren stabiel op 15. Het plasdras Huyerenscheveld met ongeveer 50 broedparen kieviten is een geslaagd project, volgens Rouhof. Rond alle plasdrassen samen leven in het voorjaar in heel Noordoost Twente (gemeenten Tubbergen en Dinkelland) naar schatting ruim 20 paartjes grutto's. Zo'n 35 jaren geleden waren dat er nog zes keer zo veel.

 

Wulpen

 

Rouhof schat dat nog slechts 25 paartjes wulpen in het voorjaar in Noordoost Twente broeden, waarvan 4 broedparen rond Geesteren nestjes bouwen. Ook het aantal scholeksters is klein. Van deze soort weidevogels zijn er nog 24 paartjes actief in heel Noordoost Twente. "Het is alle hens aan dek om de weidevogels te beschermen", zei Rouhof.

 

Intensief

 

Voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren verwachtte dat de landbouw gaat veranderen de komende jaren. Als er minder intensief geboerd gaat worden biedt dit kansen voor weidevogels. "We willen in elk geval behouden wat we nu hebben, want als ze eenmaal weg zijn komen ze niet snel meer terug", zei Schröder.

 

Drone

 

De weidevogeldrone is vorig jaar 33 keer ingezet om nesten te lokaliseren en te beschermen, vertelde coördinator Anton Schrijver. Ook zijn met de drone 14 reekalfjes ontdekt en uit het veld gehaald vlak voordat de boer ging maaien. De Vogelwerkgroep Geesteren is nog dringend op zoek naar een veldwerker die regelmatig met een verrekijker de weidevogels in de Veldhoek, tussen Manderveen, Langeveen en Geesteren, in de gaten houdt.


1e kievitsei gemeente Tubbergen

Bij de plasdras van Hennie Blokhuis aan de Langemaatsweg in Geesteren is 16 maart rond 16.30 uur het eerste kievitsei gevonden van 2023 in de gemeente Tubbergen. De vondst is direct gemeld bij Marja van Harten van Landschap Overijssel.

Op de foto links Hennie Blokhuis en rechts Theo Lohuis. Foto: Hennie Schröder.

Volgens Marja waren er nog geen meldingen uit de gemeente Tubbergen binnen gekomen, meldt voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren. 

 

Controle

 

Bij controle door Theo Lohuis (rechts op de foto) van de Vogelwerkgroep Geesteren zagen we ook 12 grutto's bij de naastgelegen plasdras van Arjan en Michel Frons. Hennie, van harte gefeliciteerd met jouw bijzondere vondst.


Wachten op het eerste kievitsei

 

 

“De doorgaans rustige volwassen mannen rennen ineens als jonge honden het veld in omdat ze menen dat het eerste kievitsei er ligt.” Josien Kodde schreef een paginagroot verhaal in dagblad Tubantia vanaf de plasdras Huyerenscheveld. Daar interviewde ze veldwerker Harrie Nobbenhuis en Marja van Harten van Landschap Overijssel. Goed bezig Geesteren!


RTV Oost maakt melding van onze livestream

 

 

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan voor de Vogelwerkgroep Geesteren. Sinds kort zijn de verrichtingen van een uilenpaar te volgen via een livestream.

Kijkje

Zelf neemt Theo Lohuis van de vogelwerkgroep via YouTube zeker drie of vier keer per dag een kijkje in de uilenkast. "Het is net als met de kievit, je wil wel weten wanneer het eerste ei er is."

 

Eieren

Dat kan nog wel even duren. Lohuis verwacht dat er eind deze maand eieren in de nestkast liggen. "Dan kan het broeden beginnen." Wie nu naar livestream kijkt, ziet het uilenpaar, kerkuilen, zitten. "Dat paar zit nu zo'n zes jaar in die nestkast", vertelt Lohuis. Vijf keer leverde dat ook jonge uilen op, die door de vereniging zijn geringd, net als hun ouders trouwens.

 

Wens

Voor de Vogelwerkgroep Geesteren gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Want eerdere jaren waren de ontwikkeling in de nestkast niet of nauwelijks te volgen. "Je kunt de nestkast wel openen, maar we zijn huiverig voor verstoring. We willen de uilen niet wegjagen. Dat is wel een risico. Nu kunnen we ze het hele jaar door volgen. De uilen hebben daar geen last van."

 

Mensen

Dit soort livestreams waarbij van dichtbij is te volgen hoe een vogelpaar en hun jongen het vergaat, is vrij populair, geeft Lohuis aan. Het was voor de werkgroep één van de redenen om zelf ook zo'n stream te willen. "We willen op deze manier ook meer mensen bij de natuur betrekken. Mensen weten daar te weinig van. Ze krijgen het niet mee", stelt Lohuis.


Josien Kodde van Tubantia interviewde Marja van Harten van Landschap Overijssel en Harrie Nobbenhuis (foto) over het baltsgedrag van weidevogels en koos als decor ons plasdras op het Huyerenscheveld ten westen van Geesteren. Op verzoek hebben we videobeelden geleverd van de groep kieviten die er vliegt en wat dronebeelden.

“Het broeit in de natte leefgebieden voor weidevogels. Baltsende kieviten zijn gezien en de lokroep klinkt. Dat zijn de voorbodes.”

 

Bron: Tubantia


𝐕𝐨𝐠𝐞𝐥𝐰𝐞𝐫𝐤𝐠𝐫𝐨𝐞𝐩 𝐛𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐤𝐭 𝐧𝐮 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝟗 𝐩𝐢𝐥𝐨𝐭𝐞𝐧

 

De droneteams van de Vogelwerkgroep Geesteren zaten gisteravond (14 maart) bijeen voor de aftrap van het nieuwe weidevogelseizoen. Coördinator Anton Schrijver stelde zes teams samen bestaande uit 9 dronepiloten en co-piloten. Een tiende persoon wil af en toe gaan bijspringen.

 

Geconcentreerd


De piloot en de co-piloot hebben beide een hoge resolutie beeldscherm tijdens de vlucht waarop zij zeer geconcentreerd in de gaten moeten houden of de warmtebeeldcamera aan de drone een hotspot ziet. Een piepklein puntje op het scherm duidt op een ei van een weidevogel. Nadat de coördinaten zijn vastgelegd vliegt de piloot direct verder. Want zodra de zon opkomt valt het contrast op het beeldscherm weg en kan het team de boel inpakken.

Nest

Op een later moment wanneer er minder tijdsdruk is, kan een dronepiloot nog eens gaan kijken of de hotspot echt een nestje is van een weidevogel zodat het gemarkeerd kan worden vlak voordat de boer gaat maaien. Het is niet de bedoeling dat iemand het land in gaat. Mensen laten namelijk sporen na voor roofdieren.

 

 

Elk droneteam krijgt een derde man mee. Dat is de veldwerker, iemand die ter plekke het land vaak observeert en precies weet in welk gedeelte van het land de piloten moeten zoeken.

De piloten houden zaterdagochtend een generale repetitie bij de leverancier van de drones en dat is Robor Electronics in Bentelo.


Innovatief project weilandirrigatie warm onthaald 

 

Het prachtige bedrag van 20.000 euro mocht de Vogelwerkgroep Geesteren donderdag 23 februari 2023 in ontvangst nemen in paviljoen De Hoge Veluwe in Otterlo. Dit geld gaat naar innovatieve projecten als weilandirrigatie en de aanschaf van een nieuwe weidevogeldrone.

Boeren
SBNL Natuurfonds schenkt geld aan projecten die commerciële activiteiten bijvoorbeeld van boeren combineert met vrijwilligerswerk van natuurliefhebbers. Geesteren was voortrekker bij de introducties van greppel plasdrassen en de inzet van omgebouwde drones om nesten van weidevogels te beschermen.

Klimaat
Nu is klimaatverandering het doel. Droogte treft ons land al bijna 5 jaar elke zomer opnieuw. Met het irrigeren van weiland voorkom je verdroging. Sterker nog: je dient exact de juiste hoeveelheid water toe bij de wortels van de plant zodat het gras optimaal groeit. Bijna geen verlies. Zonnepanelen doen het werk bijna gratis.

Druppels
Zo'n 70 kilometer druppelslang legt de Vogelwerkgroep Geesteren samen met boer Chiel Kamphuis dit jaar ongeveer 10 cm diep in het grasland net buiten het dorp. Het gaat om een uniek project, dat nu steun krijgt van SBNL Natuurfonds.

Kruidenrijk
Een kwart van dit land van boer Chiel is straks weidevogelgebied in het voorjaar. De kuikens vinden er in het kruidenrijke weiland dekking en voedsel. De overige 75% van het land kan de boer maximaal benutten voor zijn vee.

Droogte
De druppelirrigatie zorgt voor een optimale opbrengst omdat er altijd voldoende water is. Droogte en klimaatverandering hebben geen invloed meer op de groei van het gras. Boer en weidevogel profiteren van het nieuwe project.

 

 

Foto rechts: Een flink aantal organisaties deelde mee in de subsidies van het SBNL Natuurfonds.

Toekomst
Voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren legt in de video uit dat het project in de toekomst misschien uitgerold kan worden in een groot deel van Nederland.

project Irrigatie in de meida

Na het goede nieuws in ontvangst te mogen nemen in De Hoge Veluwe kwam de publiciteit. RTV Oost en Tubbergen Nieuws meldden vlot de beslissing van SBNL Natuurfonds om de Vogelwerkgroep Geesteren te steunen met een forse subsidie van 20 mille.

 

Het geld gebruiken de vrijwilligers voor de aanleg van irrigatie in weidegebieden. Dit gebeurt nog niet in Nederland. Maar door de droogte is dit nu echt nodig en wenselijk ook om de weidevogels in stand te houden. 

Druppelirrigatie zorgt voor exact de juiste hoeveelheid water direct bij de wortels van de plant. Geen dieselaggregaten die een enorme hoeveelheid water de lucht in spuit. Zonnepanelen kunnen makkelijk het water langzaam naar de planten stuwen.


Kuikens minder kwetsbaar

Theo Lohuis (rechts op de foto) en Harrie Nobbenhuis waren hele dagen bezig met het leggen van buizen in sloten tussen de plasdrassen, zoals hier op de foto van Hennie Blokhuis en de broers Michel en Arjan Frons in de Veldhoek ten noorden van Geesteren.

 

Jonge gruttokuikentjes kunnen straks een snelle overtocht maken naar het kruidenrijk land. Daar vinden ze voedsel en dekking tegen predatoren in de lucht. Tegen roofdieren op de grond leggen we elektrische rasters aan.

 

Theo Lohuis legt uit dat op 12 plaatsen diepe sloten zijn gedempt met buizen zodat de kuikens veilig de sloot kunnen passeren naar een kruidenrijk plasdras met voedsel. De buizen zijn zo’n 20 meter lang. Alle plekken waar kuikens oversteken zijn nu overkluisd. 


Mooi jaar voor droneteam Vogelwerkgroep

 

Het droneteam van de Vogelwerkgroep Geesteren kijkt terug op een zeer succesvol 2022. Nog niet eerder hebben we in een jaar zoveel eieren gevonden in het gras- en akkerland rond Geesteren.
Meer dan 100 eieren van weidevogels zag de camera van de weidevogeldrone voorbij komen.

Nieuwe jaar

Dit maakte secretaris Anton Schrijver donderdagavond (2 februari 2023) bekend op de eerste vergadering van dronepiloten met het oog op het nieuwe voorjaar. In totaal meer dan 14 reekalfjes, 9 jonge haasjes en 1 fazant met kuikens ontdekte het team van 10 dronepiloten vorig jaar.

Op de foto van links naar rechts: Hennie Schröder, Laurens Brummelhuis, Robin Woudstra, Anton Schrijver, Jan Luttikhuis, Sven Oude Heuvel en Leonard Rouhof.

Redden

Zij offerden bijna 100 uren van hun vrije tijd op voor het redden van dieren. Dit gebeurt in samenspraak en aanwezigheid van de eigenaar van het land. We werken vooral met lokale boeren die de weidevogels een warm hart toedragen. Om met de drone te kunnen vliegen startte de Vogelwerkgroep drie jaren geleden de succesvolle actie Red de Grutto.

 

De nieuwe cijfers:
Bijna 70 eitjes in 19 nesten van grutto's ontdekt,
26 eieren van kieviten in 10 nesten,
10 eieren en
3 kuikens van wulpen en
8 eieren van de tureluur.

Ook nog een nest van een scholekster met 4 eieren en 2 nesten van veldleeuweriken met jongen zijn ontdekt met de drone. Er is 33 keer gevlogen.

Beter

We vliegen nu voor het vierde jaar met de drone, waarvan de software elke jaar verbetert. Binnenkort begint een nieuwe herhaaltraining bij Robor Electronics in Bentelo. De piloten krijgen ook een herhaalcursus boerenlandvogels aangeboden.

Op de foto helemaal onderaan van links naar rechts:

Voorzitter Hennie Schröder, Laurens Brummelhuis, Robin Woudstra, Marcel Tettero, Jan Luttikhuis, Sven Oude Heuvel en Leonard Rouhof.


Droogte geen probleem meer voor boeren

 

Boeren en weidevogels moeten dit jaar gaan profiteren van het gloednieuwe plan weilandirrigatie. De Vogelwerkgroep Geesteren kondigt voor 2023 dit kostbare project aan waarbij onder meer de universiteit van Wageningen betrokken wordt.

Zonnepanelen

In een 5,5 hectare groot weiland komt 70 kilometer flexibele leiding met gaatjes die, zo is het doel, permanent in de grond kan blijven. Droge zomers zijn dan geen probleem meer. Met enkele zonnepanelen kan de Vogelwerkgroep voor voldoende druk in de leiding zorgen. Grote vervuilende dieselaggregaten zijn overbodig geworden. Een deel van het land, een kwart, moet kruidenrijk worden ingezaaid voor de weidevogels. De rest, driekwart van het land, gebruikt de boer die zijn opbrengst aan gras, door de optimale omstandigheden, misschien wel ziet verdubbelen.

Funest

In de afgelopen 5 jaren waren 4 zomers veel te droog. Dat betekent weinig opbrengst aan gras die de boer nodig heeft voor zijn vee. Klimaatverandering zorgt voor zeer droge zomers wat ook funest is voor de weidevogels. Met de weidevogels gaat het al jaren slecht. Soorten als de kemphaan zijn al bijna overal uitgestorven.

Experiment


Met de grutto, wulp, scholekster en tureluur gaat het al jaren heel slecht. De Vogelwerkgroep Geesteren probeert deze soorten te behouden onder meer door plasdrassen aan te leggen en schrikdraad te plaatsen wanneer de vogels broeden in het voorjaar. De Vogelwerkgroep Geesteren hield vorig jaar al een experiment met irrigatie van maïsland. Dat project trok veel aandacht en was zeer succesvol.


𝐑𝐓𝐕 𝐎𝐨𝐬𝐭 𝐳𝐞𝐭 𝐕𝐨𝐠𝐞𝐥𝐰𝐞𝐫𝐤𝐠𝐫𝐨𝐞𝐩 𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐢𝐣𝐧𝐰𝐞𝐫𝐩𝐞𝐫𝐬

RTV Oost besteedt in het programma Thuis op Zondag aandacht aan de Vogelwerkgroep Geesteren. In het programma van Bas Treffers leggen bestuursleden uit waarom het behoud van weidevogels belangrijk is.

Irrigatie

Ook komt het nieuwste plan aan de orde: het irrigeren van weilanden. Het mes snijdt aan twee kanten. De boeren zijn niet meer de dupe van de droge zomers (waardoor er nauwelijks veevoer is van het grasland) en de weidevogels profiteren van een gedeeltelijk kruidenrijk ingezaaid stuk land.

(De radio uitzending hebben we verrijkt met archiefbeelden van de Vogelwerkgroep Geesteren).


𝐌𝐨𝐨𝐢 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧 𝐧𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐣𝐚𝐚𝐫 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚𝐧

 

De enthousiaste Florian Timmerhuis, winnaar van de prijsvraag 2022, hebben we  geïnterviewd over zijn interesse in de weidevogels en het leven op de boerderij. Florian is jong, 14 jaar, maar heeft al wel wat ideeën over zijn toekomst op de boerderij. #reddegrutto #weidevogels #grutto

 

Rechts: Florian beantwoordt geduldig alle vragen die op hem worden afgevuurd. (Foto Marcel Tettero)

 

Florian Timmerhuis (14 jaar) wint de prijsvraag 2022 van de Vogelwerkgroep Geesteren. Florian houdt van het buitenleven. Hij werkt vandaag (7 januari 2023) op de boerderij van Spalink en hij gaat door-de-week naar scholengemeenschap  Canisius in Tubbergen. Gefeliciteerd Florian!  #prijsvraag

𝐙𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐘𝐯𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐬𝐯𝐫𝐚𝐚𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟐

 

Yvonne Pouwels uit Albergen won de tweede prijs van de prijsvraag 2022. De Albergse houdt van kieviten. In haar omgeving komen er nog veel voor, hoewel het aantal kieviten de afgelopen twee jaren terugloopt, vertelt Yvonne.

 

Yvonne Pouwels kreeg een prachtig historisch boek over drie marken in de gemeente Tubbergen, een mooie beker van haar favoriete weidevogel, de kievit, een speldje van een grutto en 50 euro.