Jeugd geniet van ringen kerkuilen

 

Kinderen van de buitenschoolse opvang De Boerderij maakten vrijdagmiddag (14 juni 2024) iets heel bijzonders mee. Ze zagen hoe Johan Drop drie kleine kerkuilen ringetjes om de poten deed. Dat gebeurde voor wetenschappelijk onderzoek.

Behoud
Johan Drop is al jaren coördinator voor Twente van de stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland. Hij zet zich ruim 30 jaren in onder meer voor het behoud van uilen. Johan stuurt vrijwilligers aan en zorgt voor voldoende nestkasten in de omgeving. In goede jaren met veel muizen ringt hij meer dan honderd jonge kerkuilen bij tientallen boeren.

Genoten
De kinderen genoten met volle teugen van de klus. Ze konden de drie jonge kerkuilen van dichtbij zien en bezochten ook de biggetjes op de boerderij van Theo Lohuis waar de kerkuilen uit hun eieren kropen.

 

Slecht
Dit jaar was niet zo'n goed jaar voor kerkuilen die alleen muizen eten. De vele regenval deed het aantal muizen flink dalen. Er was dus weinig voedsel. Drie jaren geleden is de stand van de kerkuil zelfs extreem hard achteruit gelopen. Toen viel veel sneeuw in het voorjaar. De stand van de kerkuil is daardoor hard achteruit gelopen. Nu, drie jaren verder, is de stand van de kerkuil zich nog steeds aan het herstellen, zegt Johan Drop. (Vrijdag 14 juni 2024)


𝐌𝐚𝐚𝐢𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐤𝐮𝐢𝐤𝐞𝐧𝐬 𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧

 

Onze veldwerkers Robin Veldhuis en Richard Pastoors hebben weer geweldig werk verricht. In het bijzondere weiland van Chiel Kamphuis, waar grutto's, kieviten en de tureluur hun nesten hebben gemaakt staken zij de handen flink uit de mouwen.

 

Kort

Een gedeelte, dat is blijven staan, is nu alsnog gemaaid. De kuikentjes zitten in het iets kortere gras, dat eerder is gemaaid. Over mozaïek landschap gesproken, dit is ideaal. Na het maaien is het gras geschut en in genen, in rijen gras, gelegd. Later heeft de balenpers het gras in balen geperst en opgeladen.

Om te voorkomen, dat de kuikentjes zich gaan ophouden in het gemaaide weiland, moeten we ze verdrijven. Daarna plaatsen we stokken met plasticzakken om de vogels af te schrikken. De kuikentjes blijven dan weg, weg van de onrust, weg van de vreemde stokken met rondwaaiende zakken. Dit werkt prima voor een dag, daarna treedt er gewenning op en doen de vogels er niks meer op uit.

Hoe werkt het? Eerst wordt er overlegd, waar de te verdrijven kuikentjes naartoe moeten, bijvoorbeeld naar de rechterkant. Vervolgens gaan de veldwerkers vanaf de linkerkant op zo'n 100 meter langzaam zigzaggend richting de kuikentjes lopen. De oude vogels worden onrustig en leiden de jonge kuikentjes het weiland uit.

Zijn de veldwerkers echter te dichtbij de kuikentjes gekomen, dan vliegen de oude vogels alarmerend naar de veldwerkers toe. Op dat moment gaan de jonge kuikentjes zich drukken en blijven beweegloos liggen. Iets wat niet de bedoeling is.

De veldwerkers trekken zich terug, weg uit het weiland, net zover totdat de alarmerende oude vogels terugvliegen naar hun jongen. Dan roepen ze hun kuikentjes weer. De jonge kuikentjes trekken nu met de ouders verder weg, weg van het ‘gevaar’ van de veldwerkers.

Herhalen

De veldwerkers herhalen hun actie weer, langzaam zigzaggend lopend naar het weiland. Zodra de kuikentjes het beoogde weiland hebben verlaten, kunnen de werkzaamheden beginnen.

 

Oprapen

In dit geval werd het gras in genen gelegd. Het beste is dat het gras hierna direct wordt opgeraapt. Zit er nog een onzekere tijd tussen, dan moeten de veldwerkers wachten of stokken met lawaaierige plasticzakken plaatsen. In dit geval was dat laatste de juiste uitkomst. De balenpers was helaas hier kapot. Pas laat in de avond is het alsnog in de balen geperst.

(Beschrijving door voorzitter Hennie Schröder van Vogelwerkgroep Geesteren)


Verdwaald pulletje herenigd met ouders

 

Een grutto kuiken is herenigd met de ouders nadat het was verdwaald. De agrariërs Arjan en Michel Frons deden er alles aan het pulletje te redden. Samen met de Vogelwerkgroep zijn de ouders opgespoord. Daar is het kuikentje vrij gelaten en herenigd. Super actie. Klasse.

 


𝐕𝐞𝐫𝐝𝐰𝐚𝐚𝐥𝐝 𝐤𝐮𝐢𝐤𝐞𝐧𝐭𝐣𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐞𝐧𝐢𝐠𝐝 𝐦𝐞𝐭 𝐨𝐮𝐝𝐞𝐫𝐬

Agrariër Arjan Frons belde de voorzitter van de Vogelwerkgroep Geesteren op. Hij had een jong gruttokuikentje gered tijdens het schudden van het gras in zijn weiland. Veldwerker Richard Boerrigter is hals over de kop naar het weiland gereden. Samen hebben ze de strategie doorgenomen om het kuikentje te herenigen met de ouders.

Opsporen

Het kuikentje moet nabij de ouders worden losgelaten, dat staat vast. Zijn deze echter weggetrokken met eventuele andere jonge kuikentjes, dan moeten die eerst worden opgespoord.

In deze situatie was het zo niet moeilijk, omdat de veehouders Arjan en Michel Frons ook de weidevogels hoog in hun vaandel hebben. Ook zij doen graag mee met het laten staan van zogeheten braakligstroken. Zo’n 10 meter extensief kruidenrijk ingezaaide vluchtstroken langs het intensieve weiland.

 

Vertrouwd

Hier zijn ze een overeenkomst aangegaan met het gebiedscollectief Noord Oost Twente, www.gebiedscollectiefnot.nl. Dat bleek ook nu weer een gouden greep te zijn. Het geredde kuikentje liep rustig het vertrouwde gebied in, zodat de werkzaamheden door konden gaan.

 

Kort

Zodra het gras ingekuild is, trekken de kuikentjes weer naar het kortere gras. Wat een mooie actie. Hulde aan Michel en Arjan, en natuurlijk Richard van de Klumper voor zijn deskundig advies. De foto's spreken voor zich.


𝐑𝐞𝐞𝐤𝐚𝐥𝐟𝐣𝐞 𝐨𝐧𝐭𝐝𝐞𝐤𝐭 𝐛𝐢𝐣 𝐝𝐞 𝐰𝐚𝐥

 

We hebben een reekalfje ontdekt vanmorgen. Super! De landeigenaar vermoedde dat er een zou liggen. Hij zag de moeder, een reegeit regelmatig op een specifiek deel van het land.

 

Moeder

Met de faunadrone vonden we het kalfje onder de bomen bij een houtwal. De moeder is altijd in de buurt om het jong te voeden.

 

Primeur

Voor dronepiloot Richard Boerrigter was dit een bijzondere moment. Hij vloog voor de eerste keer helemaal zelfstandig met de faunadrone.

 

Oppassen

Jeroen Beunk assisteerde en zocht een aangrenzend perceel af met zijn faunadrone met warmtebeeldcamera. De klus was na een uurtje geklaard en de loonwerker zou vandaag direct gaan maaien. Dus nog even oppassen met het kalfje in de wal.

 

(Zaterdag 8 juni 2024)


𝟒 𝐫𝐞𝐞𝐤𝐚𝐥𝐟𝐣𝐞𝐬 𝐠𝐞𝐫𝐞𝐝

Veldwerker Gerrit Olimulder had een fantastische ochtend op verkiezingsdag, donderdag 6 juni 2024. Maar liefst 4 reekalfjes vond hij samen met dronepiloot Laurens Brummelhuis en coördinator Anton Schrijver. Van de partij waren ook veldwerker Richard Steggink en de nieuwe dronepiloot Jeroen Beunk.

Nat Gerrit Olimulder kent het weiland als zijn broekzak en weet dat er reegeiten met kalfjes in moeten liggen. Het land is lange tijd niet gemaaid. De agrariër kon er niet op met de machine omdat de bodem te nat was. De reegeiten en reebokken maakten daar dankbaar gebruik van. De agrariër heeft het land onmiddellijk gemaaid nadat de kalfjes uit de weide waren verdreven.

Nagekomen bericht:Gerrit Olimulder heeft vanmiddag nog even contact gehad met Ben Wesselink, waar we vanmorgen 4 reekalfjes uit het gras hebben verdreven, zodat er gemaaid kon worden. Er is gemaaid in blokken van binnen naar buiten zodat eventueel reekalfjes die weer het gras in zijn gelopen de kans te geven veilig naar de buitenkant te gaan. 2 reekalfjes zijn nog weer gezien aan de bosrand en zijn veilig het bos in gegaan.

Al met al is het in deze fase goed afgelopen door een goede samenwerking met de agrariër.

 

(Donderdag 6 juni 2024)


𝐑𝐞𝐞𝐤𝐚𝐥𝐟𝐣𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐝𝐝𝐞𝐧 𝐨𝐩 𝐝𝐚𝐠 𝐯𝐞𝐫𝐤𝐢𝐞𝐳𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧

 

Een droneteam van de Vogelwerkgroep Geesteren haalde vanmorgen op verkiezingsdag 6 juni 2024 in totaal 4 reekalfjes uit weilanden vlakbij Geesteren. Veldwerker Gerrit Olimulder hoefde niet veel te doen, alleen vele honderden meters lopen door het vaak kniehoge gras.

 

De met de drone ontdekte reekalveren renden op het laatste moment en op eigen kracht het land uit. De agrariër begon direct daarna te maaien zodat geen kalfje in de machine kon komen. Video volgt.

(Donderdag 6 juni 2024)


Vrijwilligers vinden reekalfje

 

Vrijwilligers vinden reekalfje vlak voor het maaien van de weide.

#reekalfjes #vwggeesteren

 

(woensdag 5 juni 2024)


Plastic zakken om grutto’s te verdrijven

De ervaren veldwerker Richard Boerrigter heeft woensdagochtend de stokken met plastic zakken van Harrie Nobbenhuis verplaatst richting de jonge gruttokuikentjes. De oude grutto's hebben de jonge kuikentjes verder weggeleid naar het perceel, die Edwin Schröder speciaal heeft laten staan voor de weidevogels.

Kelvin Koopman en Luuk Stopel van loonwerkersbedrijf Wesselink uit Manderveen, loonbedrijfwesselink.nl, hebben voor aanvang van de maaien eerst contact met de vogelwerkgroep opgenomen om te overleggen over de strategie van het maaien.

Besloten is, dat er werd begonnen met maaien vanaf de linkerkant naar de rechterkant, zodat de kuikentjes alle tijd hebben om zich te verplaatsen. Dit is ook gebeurd met als resultaat, dat alle kuikentjes zich tijdig hebben verplaatst naar het veilige uitwijkperceel, speciaal voor de weidevogelkuikentjes van Edwin Schröder. Dit 1 ha grootte perceel mag pas half juni worden gemaaid.


𝐍𝐢𝐞𝐮𝐰𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐧𝐞𝐩𝐢𝐥𝐨𝐨𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞𝐫𝐤𝐭 𝐕𝐨𝐠𝐞𝐥𝐰𝐞𝐫𝐤𝐠𝐫𝐨𝐞𝐩

Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren hebben dinsdagavond het grote, mooie uitgestrekte weiland van Edwin Schröder gescand met de weidevogeldrone van onze nieuwste, maar zeer ervaren, droneteamlid Jeroen Beunk. Zij waren op zoek naar vervolglegsels van weidevogels, met name de grutto's en ze zochten ook naar reekalfjes.

"We vonden geen nesten meer, wel 2 groepjes van grutto's met jonge kuikens", aldus Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep. "Vervolgens hebben we stokken met plasticzakken geplaatst, zodat de jonge gruttokuikentjes werden weggeleid door de ouders." De ouders hekelen de onrust door het geruis van plastic.

Hier was de bedoeling, dat het gebied verkleind wordt van 45 hectare naar 5 ha. Het grote weiland werd vanmorgen gemaaid. Nu hadden de jonge kuikentjes meer tijd om zich te verplaatsen, weg van het ‘gevaar’, weg van de plasticzakken.

(Woensdag 5 juni 2024)


15 prachtige steenuilen er bij

Harrie Nobbenhuis en Theo Lohuis hebben met veel succes een ronde gemaakt langs de steenuilen in de buurt van Geesteren. Het ging om vijf kasten. Daarin zaten in totaal 15 jongen en in vier kasten vond het tweetal nog eens negen eieren. Prachtig. Wat een mooie klus.

 

Ringen

De jongen worden binnenkort geringd voor wetenschappelijk onderzoek door vrijwilligers die zijn  verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen (Rug).

(Vrijdag 31 mei 2024)


Vechten met je spiegelbeeld

 

Scholeksters zijn in veel opzichten bijzondere weidevogels. Ze broeden op daken, vallen drones aan en ze slijten hun snavels met de snelheid van de nagels van je vingers. Gemak Maar wat hen ook bijzonder maakt: ze vechten graag met hun spiegelbeeld. Ze vechten eigenlijk met zichzelf. Op de prachtige dure gebouwen van het Gezondheidspark in Hengelo doet dit paartje scholeksters hun dagelijkse routine. De vloer is er al bezaaid met poep. Ze voelen zich er in elk geval op hun gemak.

(Dinsdag 28 mei 2024)


𝐍𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐚𝐳𝐚𝐧𝐭 𝐮𝐢𝐭𝐠𝐞𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧

 

Een nest van een fazant is afgelopen nacht uitgekomen. Het is niet vernield of gepredeerd, zoals een van onze veldwerkers aanvankelijk meldde. De eitjes zijn netjes uitgekomen, zo blijkt uit navraag. Toch nog hartstikke mooi nieuws. Super.

 

(Dinsdag 28 mei 2024)


1e keer nest scholekster ontdekt

 

Mijn eerste nest van een scholekster heb ik ontdekt met de faunadrone. Wat gaaf. Ook nog 4 nesten van kieviten gevonden vanmorgen, zondag 26 mei 2024.

Fel Omdat de zon fel scheen tegen 7 uur moesten we de boel opbreken. Maar we hebben flink wat weilanden en akkers kunnen afzoeken. Theo Lohuis assisteerde als veldwerker en Hennie Schröder keek mee als co-piloot. We hebben gezocht bij plasdras Hankamp in de Veldhoek.

 

(26 mei 2024)


“Door u kunnen wij de kinderen van groep 5 een leuke educatieve lesactiviteit geven. Bedankt voor het uilenbal uitpluis pakket.” Van basisschool de Wiekslag in Tubbergen kregen we onder meer een prachtige herdruk van het boek Texel van Jacques Thijsse.


5000 volgers op Facebook. Wat een mijlpaal! Aaltina Sportel uit Radewijk overweegt met haar buurtschap eens te onderzoeken hoe je met een drone agrariërs kunt helpen weidevogels en reekalfjes te redden. Dus werd ze onlangs volger van de Vogelwerkgroep Geesteren

Aaltina Sportel krijgt gebak, een mok met een grutto afbeelding daarop en mappen met  prachtige plaatjes van vogels.


𝐆𝐚𝐬𝐭𝐯𝐫𝐢𝐣𝐡𝐞𝐢𝐝 𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐚𝐛𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐢𝐧 𝐆𝐞𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧

 

De Vogelwerkgroep Geesteren is superblij met het bezoek van onze vrienden bij de stichting Weidevogels Hof van Twente en de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark. Zij willen onze ervaringen met plasdrassen monitoren en de Vogelwerkgroep kan weer leren van de successen in de gemeente Hof van Twente.

 

Mooi

Wat een machtig mooi bezoek. Iedereen was zeer tevreden na afloop van het ruim 3 uren durend bezoek. Dank vooral ook aan de gastvrijheid van onze agrariërs met hun prachtige plasdrassen in de Veldhoek.

𝐇𝐨𝐟 𝐳𝐨𝐞𝐤𝐭 𝐩𝐥𝐚𝐬𝐝𝐫𝐚𝐬

Wat een fantastisch bezoek. Vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren leidden hun collega's van de stichting Weidevogels Hof van Twente en de Agrarische Natuurvereniging Hooltwark rond. Zij willen samen ook een plasdras gaan aanleggen.

 

Geesteren telt er inmiddels 6, in bijna alle soorten en maten. Maar vooral de kleine greppelplasdras, de laatste innovatie bij agrariër Hennie Blokhuis, trok belangstelling van het bezoek.

Nest

Ook de plasdrassen van Frons en Kamphuis hebben we bezocht. Dronepiloot Roger Borre van Weidevogels Hof van Twente vond als kers op de taart een prachtig nest van een kievit en zelfs nog van een grutto. Wat een geweldige avond in de prachtige Veldhoek.

 

Beleid

De Vogelwerkgroep Geesteren onderhoudt al enkele jaren contact met Hof van Twente. Het bestuur van Weidevogels Hof van Twente schreef vorig jaar een beleidsplan met begroting met het doel de grutto, wulp, tureluur, scholekster en kievit te behouden in haar gemeente. Een droneteam is inmiddels al drie weken actief in Hof van Twente.


𝐆𝐫𝐮𝐭𝐭𝐨'𝐬 𝐠𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐆𝐞𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧

Zeer dichte mist. Een probleem. Toch heeft ons droneteam vanmorgen vanaf 5.30 uur kunnen vliegen en veel weidevogels gevonden. Dronepiloot Robin Woudstra suggereerde lager te gaan vliegen in de mist dan op de gebruikelijke 35 meter en dat werkte.

Ondergetekende liet de drone zakken tot op zo'n 12 meter en ik zag vrij vlot daarna al drie stipjes op het beeldscherm bewegen. Dat moeten wel kuikens zijn, vlak bij het plasdras aan de rand van het weiland. We ontdekten verderop in het weiland geen nesten, geen vogels en geen kuikens.

In overleg met onze voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren heeft eigenaar Chiel Kamphuis besloten een stuk weide te laten staan. Hij ging er niet maaien om te voorkomen dat kuikens toch in de machine terecht zouden komen. Er zouden, zo hebben we onlangs al ontdekt met de faunadrone, 14 paartjes kieviten, 6 paartjes grutto's en een paartje tureluurs zitten. In de weilanden in de omgeving zitten ook nog eens zo'n 20 paartjes kieviten.

We vonden ook haasjes en enkele kuikens van kieviten. De haasjes hebben we aan de rand van het weiland gelegd en de kuikens op dezelfde plek achtergelaten waar we ze gevonden hadden, nadat er gemaaid was. De moeder kan haar pullen dan makkelijk terug vinden. Daarna keerde de rust terug op het enorme weiland in de Veldhoek. En de zon brak eindelijk door. Het werk zit er op. Koffie!


Bam! Op de voorpagina

 

Bam. Voorpagina nieuws. Dank, Op en Rond de Essen dat huis aan huis wordt verspreid. Super mooie aandacht voor het werk van de Vogelwerkgroep Geesteren.

 

Zeldzaam

Een bezoek van een wethouder gebeurt niet vaak. En mooi een zeldzaam nest van een wulp ontdekt. Grote klasse!

 

Zie:https://www.openronddeessen.nl/.../wethouder-vindt-nest-wulp

 


Kuikens uit ei

Onze veldwerker ontdekte 7 mei 2024 dat 2 eieren net zijn uitgekomen. De kuikens zitten nog in het nest. De veldwerker voerde een nestcontrole uit bij de 8 nesten op het land van Kruse waar vrijwilligers van de Vogelwerkgroep de nesten eerder al in mandjes hadden gedaan zodat de nesten makkelijk te verplaatsen zijn als het land wordt bewerkt.

Vorige week waren er 2 nesten leeg. Dat kwam door predatoren, waarschijnlijk kraaien “want ik vond verderop halve schillen”. En eieren van de scholekster waren ook aangevreten. Maar de overige nesten zijn intact.

“Morgen gaan ze vlas zaaien, dus daarom vanavond even controle gedaan. Van de 5 nesten waren er 3 inmiddels uitgekomen.” En 1 nest is nog intact maar komt ook uit.

“Dus een mooi resultaat. Morgenvroeg ga ik de 2 nesten eventueel tijdelijk even verplaatsen als ze zaaien. Ik krijg dan bericht van Kruse.”


𝟓 𝐫𝐞𝐞𝐤𝐚𝐥𝐟𝐣𝐞𝐬 𝐠𝐞𝐯𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧

Wat een fantastische ochtend. In totaal 5 reekalfjes gevonden en nog een nest van een wulp met 4 eitjes. Twee reekalfjes hebben de veldwerkers Niels Stroot en Eddy Geerdink in het gaas gezet zodat de kalfjes niet weg kunnen lopen wanneer de maaimachine bezig is. Zodra het gras is gemaaid halen de veldwerkers het gaas weg, keert de rust terug in het veld en kan de moeder de kalfjes weer melk geven.

We vonden nog drie andere kalfjes. Maar die lagen in weilanden die vrijdag na Hemelvaartsdag pas wordt gemaaid. Loonwerker Wesselink kon direct aan de slag.

Dit was een prima dag. Gisteren vloog het droneteam ook op reekalfjes. Maar toen is nog niets gevonden. De boer kon daar rustig het gras binnenhalen voor zijn koeien. Dronepiloot Laurens Brummelhuis was zeer tevreden over het verloop van de ochtend.(8 mei 2024)


𝐖𝐞 𝐡𝐨𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐦𝐞𝐞𝐫 𝐢𝐧

 

Agrariërs kunnen nesten prima ontwijken zonder dat nog iemand het land in hoeft. De verstoring blijft dan achterwege. Met de faunadrone leg je de coördinaten vast van een nest en met een druk op de knop kan de chauffeur op de trekker op zijn beeldscherm zien waar een 'hotspot' ligt in het land. Hij maait er dan ruim om heen en krijgt daar een vergoeding voor.

MaaienDronepiloot en software ontwikkelaar Roger Borre laat dat hier in een filmpje prachtig zien. De boer komt niet dicht een nest van een weidevogel. In het filmpje zie je onder meer een wulp en een kievit met kuikens.

(2 mei 2024)


𝐒𝐭𝐨𝐩! 𝐓𝐨𝐭 𝐡𝐢𝐞𝐫. 𝐍𝐢𝐞𝐭 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞𝐫. 𝐖𝐞𝐠 𝐣𝐢𝐣!

 

Een kievit verjaagt een tureluur. De collega weidevogels komt net iets te dicht bij. 'Dit is ons gebied. Wij eten van dit land. Weg jij!'

 

De veel tengere tureluur maakt direct rechtsomkeert en vertrekt. Een klein protesterend, bijna onhoorbaar piepje klinkt nog even tussen zijn snavels. Soms helpen ze elkaar maar nu niet. Want er zijn kuikens in het spel en dan maken de kieviten hier de dienst uit, in dit mooie weidevogelgebied.


Nest grutto en wulp ontdekt

 

Het lukte een droneteam van de Vogelwerkgroep Geesteren vanmorgen te vliegen met de faunadrone ondanks het voorspelde slechte weer. Dronepiloot Laurens Brummelhuis lukte het om samen met coördinator Anton Schrijver en veldwerker Harrie Nobbenhuis nesten van weidevogels op te sporen.

 

Zij vonden onder meer nesten van een grutto (foto nr. 1) en een wulp. Op de tweede foto wijst veldwerker Harrie Nobbenhuis, voorzien van hoofdtelefoon, een nestje aan dat hij zojuist vond exact onder de drone. Het team zocht bij de plasdras in het Huyerenscheveld ten westen van Geesteren.


Bingo. Het eerste nest van een grutto ontdekt 

 

Goed artikel in Op en Rond de Essen van deze week. We vonden het eerste nest van een grutto van dit jaar en dat is mooi nieuws om mee te beginnen.

 

Piloten

We hebben meer dronepiloten dan vorig jaar, de techniek is verbeterd en de resultaten waren er enkele dagen geleden ook naar. In een keer 13 nesten van grutto’s gevonden. Een record. Wat een prachtig resultaat.


Vogel vliegt van nest

 

Veldwerker Gerrit Olimulder schrikt zich een hoedje. Hij loopt naar de plek onder de drone waar een nest zou moeten zitten, vliegt op het laatste moment de vogel van het nest. Een wulp of toch een grutto. Er ontstaat enige discussie op onze socials via internet . Maar toch een mooie vondst. Super!


Drone vindt 13 nesten grutto

 

Een gigantisch succes bij de Vogelwerkgroep Geesteren vanmorgen, dinsdag 23 april 2024. Een droneteam vond liefst 13 gruttonesten met in totaal 35 eieren, 1 wulp met 4 eieren en 1 eendennest met 7 eieren.

 

Plasdras

De dronepiloten Roger Borre en Hennie Schröder, veldwerker Gerrit Olimulder en coördinator Anton Schrijver waren al ruim voor de klok van 6 uur aan het zoeken met de drone in de prachtige Veldhoek waar we 5 plasdrassen de afgelopen jaren hebben aangelegd.

Veldwerker Gerrit Olimulder (links), coördinator Anton Schrijver en dronepiloot Roger Borre actief in de Veldhoek tussen Geesteren en Manderveen. Foto Hennie Schröder.


Geweldige Natuur Beleef Dag

 

De Vogelwerkgroep Geesteren heeft haar verhaal over weilandirrigatie, de aanleg van 6 plasdrassen en de actie voor de weidevogels, Red de Grutto, vandaag heel goed kunnen uitdragen op de Natuur Beleef dag van onze collega-Vogelwerkgroep uit Ootmarsum die 40 jaar bestaat.

 

Het open huis was bij de prachtige Hoeve Springendal. Hier ontspringt de Mosbeek die naar Manderveen en Geesteren afwatert.

We konden onze drone laten zien en de stand van zaken van onze weidevogelstand bespreken met andere vogelvrienden. Veel vragen en opmerkingen kregen we over de veranderingen in het klimaat. Extremen als zeer natte voorjaren zoals de afgelopen weken was te zien en zeer droge zomers zorgden voor veel gesprekstof.

 

De Grutto uit Weerselo en Staatsbosbeheer waren ook vertegenwoordigd bij Hoeve Springendal.

Zondag 21 april 2024


Nieuwe samenwerking: 1e nest grutto ontdekt

 

Veldwerker Gerrit Olimulder van de Vogelwerkgroep Geesteren en dronepiloot Roger Borre van de Weidevogels Hof van Twente vonden zaterdagochtend (13 april 2024) het 1e nest van een grutto van dit jaar. Een super samenwerking levert een prachtige prestatie op. Grote klasse.

 

 

Roger Borre voorziet de Vogelwerkgroep Geesteren al 5 jaren van drones en belangrijke updates voor de software. Ook leidde hij onze 10 dronepiloten op en begeleidde ze. Zaterdagochtend vond het tweetal in totaal nog liefst 24 nesten van kieviten en een eendennest met 5 eieren in de Veldhoek bij Geesteren.

Roger Borre heeft eerst een weiland, waar de grutto zat, en daarna een maisland van ongeveer 10 ha gescand met de drone. Hij is daarna in de spotvluchtmodus alle hotspots nagelopen en de plekken van de vele nesten ingevoerd in het systeem. Door een foto te maken van 35 meter hoogte worden de coördinaten vastgelegd bij het plaatje. Via Telegram voert Roger Borre vervolgens de GPS plek in met de app Monitor Boerenlandvogels. Iedereen kan de app downloaden en zien waar de nesten liggen.

"Door eerst alles effectief af te vliegen hoeven de veldwerkers het veld nog niet in”, legt voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep uit. “Er is geen onnodige verstoring. Je kunt dan nog onder maximale omstandigheden supersnel vliegen, voordat de zon op komt.”

Voortreffelijk

Bij een verstoring door de veldwerkers vliegt alles tegelijk de lucht in, zodat de laatste eieren te veel zouden afkoelen om gevonden te worden met de drone. “Petje af voor Gerrit Olimulder. Hij deed het voortreffelijk”, aldus voorzitter Hennie Schröder van de Vogelwerkgroep Geesteren. “Dit was voor hem de eerste keer als veldwerker om de nesten op te sporen. En dan ook nog eens het eerste gruttonest van dit jaar met 4 eieren vinden, dat is echt heel mooi.”

Grutto

"De helft van de nesten was al gevonden door onze vrijwilligers, die er ook al stokken bij hadden gezet", zegt Hennie Schröder. “De gruttonesten, waar wij eigenlijk op vlogen, hebben we niet gevonden. Er kunnen dus nog gruttonesten van 1, 2 of 3 eieren liggen.”

 

De stichting Weidevogels Hof van Twente is dit jaar begonnen met dronevliegen na informatie en hulp te hebben gekregen van de Vogelwerkgroep Geesteren. In het Tubbergse dorp hebben vrijwilligers al 5 jaren ervaring opgedaan met de drone onder leiding van coördinator Anton Schrijver.


𝐏𝐫𝐚𝐜𝐡𝐭𝐢𝐠 𝐏𝐚𝐬𝐞𝐧

Wat een prachtig Pasen. We vonden zaterdagmiddag 30 maart 2024 14 nesten. Onze jongste vrijwilliger, Robin Veldhuis (12), vond de meeste nesten. Grote klasse, Robin. In lijn liepen de 7 vrijwilligers over de akkers om nesten te ontdekken. Zo deden we 4 akkers in de Veldhoek bij Geesteren. De verstoring moet zo kort mogelijk zijn om te eitjes niet te veel af te laten koelen.


Goed jaar droneteam 


Meer dan 150 eitjes van weidevogels hebben dronepiloten van de Vogelwerkgroep Geesteren vorig jaar gevonden. Dat is een record. Maar ook een nest met twee kuikens en een nest met vier kuikens zagen zij via de camera aan de drone. De coördinaten leggen de piloten vast met de software op de afstandsbediening (controller). De dronepiloten vonden ook nog nesten van 5 paartjes patrijzen, 3 paartjes fazanten en 39 reekalfjes.

Maaien
Dronecoördinator Anton Schrijver van de Vogelwerkgroep Geesteren presenteerde donderdagavond in de Herterij de resultaten van de dronepiloten. Zij waren actief in het voorjaar van 2023. De piloten vliegen 1 of 2 keer per week en gaan vanaf begin april op pad met een co-piloot en een veldwerker die het gebied goed kent. De agrariër of landeigenaar melden op tijd wanneer zij het gras gaan maaien. De coördinator kan de inzet van de drone dan op tijd regelen.

Druk
Het team is 's morgens voor dag en dauw al actief vanaf 1 april tot medio juni. De druk gedurende die 10 weken is vrij hoog. Maar door mond-tot-mondreclame melden zich steeds nieuwe vrijwilligers bij de Vogelwerkgroep Geesteren.

 Dat verlicht het werk aanzienlijk. Met de nieuwe software kunnen de piloten vanaf dit jaar ook 's avonds gaan vliegen en zoeken. De inzet kan daardoor worden verdubbeld.

Foto: Anton Schrijver achter de controller van de drone tijdens een testvlucht bij Robor Elektronics in Bentelo, onze leverancier. (Foto Marcel Tettero)


𝐖𝐞𝐢𝐝𝐞𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐠𝐞𝐛𝐢𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐆𝐞𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐧𝐚 𝐣𝐚𝐫𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐢𝐭 𝐠𝐞𝐯𝐚𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨𝐧𝐞

 

Met de weidevogels in de Veldhoek en het Huyerenscheveld gaat het goed, maar met de andere gebieden in Noord en Oost Twente is er helaas minder vertrouwen in een goede toekomst met een robuust weidevogelgebied. Deze andere gebieden zijn Albergen, Agelo en Ottershagen. Dit is kort samengevat de boodschap van gebiedscoördinator Leonard Rouhof van de Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost Twente donderdagavond 28 maart 2024 in de Herterij in Geesteren.

Dramatisch

In Albergen, waar de natuur- en vogelwerkgroep De Grutto actief is, telde Leonard Rouhof enkele dagen geleden maar liefst 68 grutto's, het grootste aantal tot nu toe. Dat is heel positief. Er broedden vorig jaar 28 paren grutto's. Het aantal kuikens dat er vliegvlug werd was echter maar 10. Met de scholekster en de wulp gaat het evenmin goed. De wulp kreeg voor het zevende jaar op rij geen enkel kuiken vliegvlug. "Dramatisch", noemde Rouhof dit.

 

Marter

Predatie door de steenmarter en wellicht ook nog door de wezel en de hermelijn zou de hoofdoorzaken kunnen zijn. "De vos richt direct een enorme ravage in het hele gebied aan", zei Rouhof. Dat is niet gebeurd. In Ottershagen bij Tilligte gaat het de weidevogels ook al niet voor de wind. Het aantal grutto's is gehalveerd tot 8 broedparen. Het aantal kieviten daalde en de tureluur geeft evenmin een positief broedresultaat.

Belangrijk

Leonard Rouhof was echter positief over het werk van de Vogelwerkgroep Geesteren die het Huyerenscheveld en de Veldhoek beheert. "Een belangrijke gebied", noemde Rouhof het Huyerenscheveld, ook wel Geesterseveld genoemd. "De populatie groeit. Het zou mooi zijn als het zich van een kievit- tot een gruttogebied ontwikkelt." Het aantal paartjes grutto's was vorig jaar 3 en het aantal tureluurs 2. "Maar ik ben best positief over dit gebied. Het aantal vliegvlugge kuikens van kieviten is ruim voldoende om de populatie in stand te houden." Rouhof telde 40 tot 45 paartjes kieviten op het Huyerenscheveld in 2023. De aantallen wulpen en tureluurs stijgen voorzichtig.

 

Samenwerking

In het andere gebied van de Vogelwerkgroep Geesteren, de Veldhoek, groeide de populatie eveneens. Rouhof roemde de goede samenwerking tussen boeren, veldwerkers en vrijwillige dronepiloten. Die samenwerking leidde tot prima resultaten. Hij telde in de Veldhoek 48 paartjes broedende kieviten. Zo'n 20 kuikens werden er vliegvlug (volwassen) en dat is een beter resultaat dan voorgaande jaren.

Voorzitter Herman Nieuwe Weme van het gebiedscollectief Noord en Oost Twente waarschuwde dat het aantal akkers verder zal afnemen. Het aantal broedplekken voor kieviten zal daardoor eveneens dalen. Foto Hennie Schröder 

Zo'n 20 paartjes grutto's broedden vorig jaar in de Veldhoek en zij kregen 10 tot 12 kuikens vliegvlug. En ook dat is een beter resultaat dan het jaar er voor. De aantallen scholeksters en wulpen blijven schommelen, maar met de tureluur gaat het steeds beter in de Veldhoek waar de Vogelwerkgroep liefst 6 plasdrassen beheert. Tureluurs vertoeven graag bij een nat gebied (plasdras) want daar zijn de overlevingskansen het grootst.

 

Grasland

Voorzitter Herman Nieuwe Weme van het Gebiedscollectief sloot de avond af met de constatering, en misschien was dat ook als waarschuwing bedoeld, dat het aantal akkers in Nederland blijft afnemen waardoor ook de aantallen kieviten zullen blijven slinken in veel gebieden. Agrariërs stoppen met akkerbouw en zouden overstappen op grasland.


Tureluur gesneuveld

Een van de onlangs gearriveerde tureluurs is dood aangetroffen bij de plasdras van Hennie Blokhuis in de Veldhoek. Het lag vlak langs de afrasteringen. De doodsoorzaak weet Hennie niet. Misschien tegen de afrasteringen gevlogen? Hennie denkt dat de nek is gebroken. Een grote groep spreeuwen vloog ook bij de plasdras. De preparateur zal later uitsluitsel kunnen geven over de doodsoorzaak. Er zitten nog 5 tureluurs bij deze plasdras. (26 maart 2024)


Klaar voor voorjaar

 

Het uitgestrekte plasdras op het Huyerenscheveld ten westen van Geesteren is af. Het land is deels geploegd en ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Kuikens van weidevogels vinden er zo straks weer volop insecten in het natte gebied tussen het agrarische land. Veel weidevogels zijn al teruggekeerd de afgelopen dagen. (17 maart 2024)


Generale repetitie

 

De vrijwilligers van het droneteam houden een generale repetitie bij Roger Borre in Bentelo. Robor Elektronics plaatste de verbeterde software waarmee we nog makkelijker nesten van weidevogels kunnen opsporen.


Grutto terug in Geesteren

 

De grutto's zijn terug bij het plasdras van de familie Frons in Geesteren. Een nat deel midden in het uitgestrekte weiland is een oase van rust voor een hele verzameling weidevogels. Wulpen, tureluurs, kieviten en zelfs de zeldzame veldleeuwerik hoor je hier in dit paradijsje.

 

Broeden

De verwachting is dat zij hier zullen gaan broeden, net als andere jaren. Naast dit plasdras ligt een plasdras van Blokhuis en daar weer naast zijn nog een greppelplasdras en het grote plasdras Hankamp.


Mooie steun Iemsche Jagers Tubbergen

 

De Iemsche Jagers uit Tubbergen schenken 100 euro aan de stichting Vogelwerkgroep Geesteren voor hun hulp en inzet met de drone. Wanneer het weidevogelseizoen klaar is en de drone in de mottenballen zou kunnen beginnen reegeiten reekalfjes te werpen in het hoge gras.

 

Maaien

Agrariërs zien regelmatig moeder reegeit in een bepaald deel van het land. Dan moet daar wel een jong kalfje liggen. Het is nog zeer kwetsbaar en moet zo’n 2 weken aansterken voordat het kan weg rennen. Als de boer dan wil maaien, omdat er regen komt, moeten de kalfjes, haasjes en egeltjes uit het gras.

𝐖𝐞𝐢𝐝𝐞𝐯𝐨𝐠𝐞𝐥𝐝𝐫𝐨𝐧𝐞 𝐡𝐨𝐭 𝐨𝐩 𝐨𝐩𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐠

Wat een fantastische ochtend, zaterdag 16 maart 2024. De groep vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren genoot van een grote belangstelling van collega-vrijwilligers uit bijna alle windstreken. Plasdrassen, kruidenrijke grassen en natuurlijk de weidevogeldrone, ook al faunadrone genoemd, stonden volop in de schijnwerpers.

Een mooie opsteker is het bezoek van Cor Wever uit Dronten. Hij is al enige tijd dronepiloot. Maar hij wil het naadje van de kous weten over de apparatuur en de software. Hij vraagt door als hij iets niet helemaal begrijpt. We mochten hem even interviewen voor onze volgers. Het was bar koud (7 graden) met een harde noordwesten wind, maar we hadden koffie, broodjes en een goed humeur meegenomen.

We hadden bezoekers uit Flevoland (Dronten), Berkelland, de Achterhoek in Gelderland, Espelo bij Holten, Vriezenveen en Hellendoorn. Wat een fantastische vrijwilligersdag van het Oranjefonds hadden we vanmorgen, zaterdag 16 maart 2024.

 

We hebben schrikdraad geplaatst met vrijwilligers uit Tubbergen en Twenterand en met de drone gevlogen en er volgde nog een rondleiding bij andere plasdrassen in de Veldhoek. Koffie en broodjes waren er genoeg ondanks het grote aantal bezoekers.

 

NL Doet 2024 aan de Kotkampsweg in Geesteren was een zeer geslaagde dag voor ons en voor onze gasten. We hoorden kieviten en ook wulpen. Hier broeden jaarlijks 5 of 6 paartjes grutto’s. Maar ook veel kieviten broeden hier.


1e kievitsei van Twente

Marion Krikhaar uit Geesteren vond donderdag 7 maart 2024 het eerste kievitsei van Twente. Landschap Overijssel heeft dit officieel bevestigd.  Voor deze vrijwilliger van de Vogelwerkgroep Geesteren was dit min of meer een déjà vu. Al twee keer eerder was zij degene die als eerste een kievitsei vond in de regio.

 

"Ik wist dat kieviten hier een heel mooi nestje hadden gemaakt", vertelt Marion Krikhaar. "Vandaag of morgen zou er een ei in moeten liggen." En die verwachting kwam gisteren uit.

 

Foto van links naar rechts: wethouder Ursula Bekhuis, Marion Krikhaar van de Vogelwerkgroep Geesteren en eigenaar Ben Wesselink van het akkerland.
Foto: Marcel Tettero

 

 

Koningin

Toen Marion een jaar of 15 was vond haar tante het eerste kievitsei van Nederland. "De koningin kwam toen het eerste kievitsei in ontvangst nemen." Nu gebeurt dit niet meer en blijft het ei onaangeroerd. Wel kwam wethouder Ursula Bekhuis van de gemeente Tubbergen naar het eerste ei kijken.


Hoe meer, hoe beter

 

De jeugd van de basisschool in Langeveen mochten hun eigen nestkastje in elkaar timmeren vanmiddag. Hoe meer je klaar krijgt, hoe meer je meeneemt naar huis.

 

Jeukrups

 

De huisjes helpen goed tegen de overlast van de eikenprocessierups. Haartjes van de rups irriteren je huid en zijn gevaarlijk voor de ogen en longen, de slijmvliezen. Wat een fantastische middag weer en wat een gezellig team van de school. Namens de vrijwilligers Theo Lohuis, Harrie Nobbenhuis, Anton Schrijver en Gerard Lenferink hartelijk dank.

 

(1 maart 2024)


Ook 's avonds dronen

 

We gaan dit voorjaar voor het eerst ook regelmatig 's avonds vliegen met de weidevogeldrone. Dat besloot een aantal dronepiloten zaterdagmiddag 10 februari 2024 spontaan bij Robor Electronics in Bentelo.

 

Een deel van de droneteams van de Vogelwerkgroep Geesteren was naar Robor Electronics gekomen om de laatste technische vernieuwingen te leren.

 

Vals
Nieuw in de software is de zogeheten inspectiemodus. Als de temperatuur na zonsopkomst stijgt en er ontstaan daardoor valse heldere warmtebronnen op het beeldscherm, dan klik je als dronepiloot op de nieuwe 'inspectie'-knop op het beeldscherm en alleen de echte levende warmte bronnen, haasjes, egels, vogels, reekalfjes lichten nog op.

Een deel van het droneteam van de Vogelwerkgroep Geesteren leerde de nieuwste kneepjes van het vak in Bentelo. Van links naar rechts de dronepiloten Anton Schrijver (coördinator), Marcel Tettero, Laurens Brummelhuis en
Foto: Roger Borre.

Molshoop
In de oude situatie zie je ook nog bijvoorbeeld een molshoop en een blad van een zuring als warmtebronnen. Dat wil je niet. De zon kan overdag deze plekken aanschijnen die daardoor direct sterk opwarmen en dus helaas zichtbaar worden op het beeldscherm. De nieuwe knop filtert valse bronnen er uit.

GPS
Ook nieuw is het vastleggen van de coördinaten van het nest. Wanneer een levende warmtebron, bijvoorbeeld een broedende grutto of wulp, is gevonden maken we er een foto van met de drone. Behalve het fotobestand registreert de software van de Mavic ook de GPS-coördinaten die automatisch in onze app terecht komt.

Robor
Een agrariër die ook deze app van onze leverancier Robor Electronics gebruikt, kan vervolgens precies zien waar het nest ligt in zijn weiland. De boer kan er dan makkelijk om heen maaien zonder dat iemand nog het land in moet lopen. Iemand die het land in loopt laat immers sporen na voor roofdieren.

Sparen
Het grote voordeel van deze nieuwe aanpak is ook dat de dronepiloten veel tijd sparen. Hij stopt de drone, maakt wel of geen foto en vliegt direct door naar een volgende hotspot.

Licht
De innovatie van de weidevogeldrone is de afgelopen 5 jaren gigantisch geweest. Niet alleen is de drone veel kleiner en dus lichter geworden, de dure warmtebeeldcamera is nu standaard ingebouwd in de Mavic waardoor het apparaat veel lichter is geworden.

Stroom
De batterijen zijn ook verbeterd. De nieuwe weidevogeldrone vliegt inmiddels zo'n 40 minuten, tegen 14 minuten zo'n vijf jaren geleden. Landschap Overijssel stimuleerde destijds de inzet van de weidevogeldrone. Vogelwerkgroep Geesteren pakte die handschoen op. Met de crowdfunding actie Red de Grutto haalden we geld op voor een drone.ANBI status voor Vogelwerkgroep Geesteren

 

Het is gelukt! We hebben de ANBI status. Dit betekent dat giften die via de bank aan onze Stichting Vogelwerkgroep Geesteren zijn gedaan, aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. We staan nu officieel per 1 januari 2024 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De beschikking is van 16 februari 2024.


𝐃𝐫𝐨𝐧𝐞𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐭𝐫𝐚𝐩𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐚𝐟

Het droneteam van de Vogelwerkgroep Geesteren trapte donderdagavond 1 februari 2024 het nieuwe weidevogelseizoen af in het clublokaal aan de Haarweg in Tubbergen. Vorig jaar is zo´n 137 uren gevlogen met de drone terwijl dat in 2022 nog 93 uren was. Dit betekent dat de 9 dronepiloten veel kennis en ervaring konden opdoen vorig jaar, concludeerde coördinator drones, Anton Schrijver van de Vogelwerkgroep Geesteren.

Kritisch
Behalve nesten van vooral kritische soorten als de grutto's, wulpen en tureluur zochten de dronepiloten ook naar reekalfjes. Dit gebeurde van medio juni tot augustus 2023. Vorig jaar brachten de vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren samen met boeren en veldwerkers 39 reekalfjes in veiligheid. Zodra de reekalfjes uit het veld zijn gehaald maait de agrariër veilig het weiland.

Stokken
De aanwezigen denken verschillend over het gebruik van stokken in het veld. Je loopt dan immers het veld in en laat sporen na voor roofdieren. Anderen vinden stokken plaatsen toch nodig om te voorkomen dat het nest per ongeluk alsnog wordt kapot gemaaid.

Voorkeur
Observeren geniet de voorkeur van alle aanwezigen, om goed te kunnen bepalen waar een nest zich ongeveer bevindt. Met de drone kunnen we dan de exacte locatie vastleggen en dat vervolgens doorvoeren in de app boerenlandvogel monitor van de provincie Overijssel. Die database is openbaar. Agrariërs vinden daar de plekken waar nesten liggen op het land als dat is geregistreerd.

Observatie
Maar boeren en pachters weten vaak ook zelf al wel door eigen observatie (monitoren) op het weiland wat zich daar bevindt. Zie je een wulp of grutto in een deel van het weiland vaak, dan zou daar het nest in de buurt moeten liggen. Met de drone kun je dan gericht zoeken.

Marter
De vrijwilligers vrezen een toename van de predatie van de marter en de rode wouw. Anton Schrijver vat samen dat een vrijwilliger stokken in het veld plaatst bij een nest als dat nodig is. Er komt binnenkort nog een opfriscursus weidevogeldrone vliegen bij onze leverancier Robor Electronics in Bentelo. Ook oefenen leden van het team elke dinsdagmiddag als het weer dit toelaat in Geesteren.

(Foto: Marcel Tettero. Voorzitter Hennie Schröder zoekt met de drone nesten van weidevogels.)


Oud-penningmeester Harrie is 72 jaar geworden

Onze uitstekende veldwerker Harrie Nobbenhuis is vandaag 72 jaar geworden. Harrie is al vele jaren actief voor de Vogelwerkgroep Geesteren op het Huyerenscheveld. Hij was tot begin dit jaar tot grote tevredenheid van de bestuursleden bovendien penningmeester van onze stichting. Theo Bloeme nam het stokje van hem begin dit jaar over.

Bestuurslid Anton Schrijver (links op de foto) feliciteerde Harrie Nobbenhuis namens het bestuur van de Vogelwerkgroep Geesteren. (31 januari 2024)


Weidevogels terug in hoogveen?

Grote belangstelling voor het gloednieuwe inrichtingsplan van het prachtige Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen in het dorpshuis van Bruinehaar dinsdagmiddag en -avond 16 januari 2024.

 

Dit bijna unieke hoogveengebied grenst aan de Weitemanslanden, het Huyerenscheveld en de Veldhoek waar de Vogelwerkgroep Geesteren actief is met plasdrassen (zie kaartje). Bij ons komen nog wat weidevogels voor. In de Engbertdijksvenen zou de stand van de weidevogels mogelijk kunnen herstellen door de plannen.


Het nieuwe doel van het plan is het waterpeil zoveel mogelijk hoog te houden zodat het kleine stukje hoogveen zich langzaam kan herstellen en kan uitbreiden. Hiervoor wordt een pomp geplaatst. Het water voor de Engbertsdijksvenen komt van het Geersterse stroomkanaal, van de Veldhoek ten noorden van Geesteren.

Alex Huizinga is met 25 jaren lid van de telgroep Engbertsdijksvenen, een oude rot in het vak. Maar hij twijfelt over de haalbaarheid van deze plannen, zo vertelt hij in een toelichting. Alex zag de stand van de weidevogels achteruit hollen in die afgelopen 25 jaren.

Het gebied kreeg weinig aandacht. Nu de bomen zijn gekapt in het hoogveengebied en het terrein in vakken is verdeeld, onder een laagje water komt te staan, wil dat niet direct zeggen dat weidevogels terug komen, zo lijkt hij te willen zeggen. Alex Huizinga hoopt in elk geval wel met hart en ziel dat de grutto, de tureluur en de wulp weer volop terugkomen om er te broeden. Lang leve de Engbertsdijksvenen!


https://engbertsdijksvenen.nl/

Trees wint brons

 

Haar kleinkinderen gaat ze binnenkort trakteren op een heerlijk patatje met. Trees Kroeze uit Geesteren weet precies wat ze met het geld van onze prijsvraag 2023 gaat doen. Ze werd derde en kreeg daarom zaterdagochtend de nieuwe secretaris van de Vogelwerkgroep Geesteren op bezoek. En dat betekende voor haar behalve een fraai speldje van de grutto en een prachtig tijdschrift over weidevogels, ook nog een bedrag van 25 euro.

Behoud
Trees Kroeze volgt de Vogelwerkgroep Geesteren al enige tijd. Ze kocht vogelhuisjes bij Henk Koorman en Theo Lohuis en ze kent onze vrijwilligers van de kerstmarkt waar ze kerststukjes kocht voor het goede doel, het behoud van de weidevogels.

Suus wint zilver

 

De jonge dame Suus Steggink wint zilver met de prijsvraag 2023 van de Vogelwerkgroep Geesteren. Zij krijgt een prachtig boek met een tijdschrijft over weidevogels en 50 euro.

 

Suus volgt onze Vogelwerkgroep al enige tijd op Instagram en Facebook. Haar vader werkt soms samen met de vrijwilligers van de stichting. Zo kwam ze in aanraking met ons werk waar ze veel waardering voor heeft. Misschien wordt ze zelfs wel vrijwilliger.

Yvonne wint 1e prijs 

 

De winnaar van de prijsvraag is bekend. Yvonne Alberink uit Manderveen kreeg 3 januari 2023 een prachtig boek over vogels (Hoe is het om een vogel te zijn?), 100 euro plus een speldje met de afbeelding van onze nationale vogel: de grutto.

 

Yvonne Alberink volgt de Vogelwerkgroep Geesteren al een tijdje op Facebook. Bij haar zwager spoorden onze vrijwilligers enkele jaren geleden met de weidevogeldrone reekalfjes op in zijn land.  Er werd slecht weer voorspeld en het gras moest van het land. In een handomdraai waren de kalfjes gevonden in zijn weiland. Via een filmpje op sociale media kreeg de aanpak van de Vogelwerkgroep Geesteren veel steun.