De projectgroep uilen houdt zich bezig met kerkuilen, bosuilen en steenuilen. Men kan zich voor elke afzonderlijke uilensoort opgeven.De bedoeling is om in de wintermaanden de roepende mannetjes in een bepaald gebied te tellen met gebruik van een geluidsdrager. Elk roepend mannetje staat voor een broedpaar. Voor de bosuil gebeurt dit tussen 15 dec. en 15 februari bij helder windstil weer vanaf 22.30 uur. Bij de steenuil is dit tussen 15 febr. en 15 april en vroeger op de avond vanaf 20.30 uur. De kerkuilen worden in het broedseizoen geteld door de kasten te controleren die bezet zijn.
In het broedseizoen worden de nestkasten gecontroleerd en de jongen evt. geringd. Dit alles wordt administratief verwerkt.

Men kan nestkasten maken of laten maken en deze plaatsen op daarvoor geschikte locaties. Of daar waar bestaande nestgelegenheid gaat verdwijnen of is verdwenen, bijv. door sloop of omwaaien van de broedboom.