HUISZWALUWENTIL

Klant blij met zwaluwentil

 

De Vogelwerkgroep Geesteren heeft onlangs weer een prachtige zwaluwentil verkocht aan een klant van buiten onze provincie. We vroegen om enkele foto's te maken en te sturen. Die foto's kregen we vlak voor Pasen 2023.

 

"En nu maar hopen dat de zwaluwen de til vinden. Ze zijn al in de buurt gesignaleerd", aldus Nynke Bron en Annelies ten Sande in de mail. De foto's links en hier onder stuurden zij ons. Daarvoor hartelijk dank natuurlijk!


VOGELWERKGROEP   GEESTEREN  BOUWT

    HUISZWALUWENTIL

Theo Lohuis kwam op het idee een huiszwaluwentil te bouwen op zijn erf aan de Langeveenseweg aan de rand van Geesteren. Een huiszwaluwentil is zeldzaam in Nederland. Er staan er slechts enkele tientallen. Huiszwaluwen broeden aan de buitenkant van gebouwen in tegenstelling tot boerenzwaluwen die in stallen en schuren hun nest maken.

Huiszwaluwen hebben de laatste jaren een nijpend probleem. Boerenerven zijn grotendeels verhard. Er is bijna geen modder en klei meer op het erf. Ze hebben geen materiaal om een nest te metselen.  Een ander probleem is dat ze aan de wanden moeilijk  een nesten kunnen plakken. Daarom plaatsen vrijwilligers steeds meer kunstnesten voor huiszwaluwen en nu dus zelfs een huiszwaluwentil. Deze til biedt plaats aan 34 zwaluwenpaartjes (34 nesten). Het voordeel van deze kunstnesten is ook dat de jonge vogels geringd kunnen worden.

  RINGEN

De huiszwaluwentil is zo geconstrueerd, dat de kunstnesten er in een handomdraai  afgehaald kunnen worden om de jonge zwaluwen te ringen. Het ringen gebeurt voor het ringstation Wageningen. Zij zijn bezig met wetenschappelijk onderzoek over het gedrag van de zwaluwen. (waar overwinterd de vogel, de trekroute, leeftijd e.d).

 We wachten vol spanning af of de til dit voorjaar al bewoond gaat worden.

 

 film plaatsen huiszwaluwentil 11 maart 2017