BROEDENDE HUISZWALUWEN IN KUNSTNESTEN

In de afgelopen zomer van 2016 hebben bij Theo Lohuis, aan de Langeveenseweg 127 in Geesteren, maar liefst 27 paartjes huiszwaluwen gebroed in kunstnesten.

Kunstnesten worden opgehangen omdat er  door zwaluwen op de boerenerven steeds minder nesten gemaakt  (kunnen) worden. De reden hiervan is dat de gevels van nieuwe stallen veel vaker gladde gevelbeplating hebben en de erven veel vaker verhard zijn. Er is voor de zwaluwen bijna geen modder voorhanden om een nest van "te metselen". De zwaluwen maken tegenwoordig dankbaar gebruik van de voor hen opgehangen nesten.

Op onderstaande foto's kun je de nesten zien hangen. Alle nesten waren dit jaar bewoond. 

 

Dit is een huiszwaluw. De kenmerken zijn: witte borst, blauwe veren op de rug. Dit in tegenstelling tot de boerenzwaluw, deze heeft een rode borst.